076. Mu-Zee-Um wordt ten volle ondersteund.

Omschrijving

De kunst- en cultuureducatieve dienst Mu-Zee-Um vzw wordt sinds 2001 door de Stad ondersteund door middel van een subsidie.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Mu-Zee-Um ontvangt jaarlijks een dotatie van 140.000 euro (dat is een verhoging met 40 % t.o.v. 2016).  Mu-Zee-Um breidde zijn werking nog uit met workshops voor baby's, voor personen met een handicap en probeert zo een inclusief beleid gestalte te geven.