Toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap

Een kind dat door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid erkend is, heeft onvoorwaardelijk recht op de gewone kinderbijslag tot de dag waarop het 21 jaar is.

Uw kind kan daarbovenop ook recht hebben op een verhoogde kinderbijslag tot het 21 jaar is. Deze toeslag is wel verbonden aan enkele voorwaarden.

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 vallen onder het nieuwe kinderbijslagsysteem: het Groeipakket.

Voorwaarden

Uw kind heeft recht op een toeslag op de kinderbijslag als: 

 • uw kind de gewone kinderbijslag krijgt
 • de handicap erkend is door de Directie-generaal Personen met een handicap
 • uw kind jonger is dan 21 jaar
 • de arts van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid oordeelt dat de handicap lichamelijke en geestelijke klachten met zich meebrengt, het dagelijkse leven bemoeilijkt en/of weegt op uw gezin. 

Als uw kind begint te werken of een sociale uitkering krijgt, kan dit het recht op de toeslag beïnvloeden. Breng daarom zo snel mogelijk het kinderbijslagfonds op de hoogte. Het kind blijft wel het recht op de toeslag behouden als hij of zij

 • werkt in een beschutte werkplaats
 • werkt met een erkend leercontract en het inkomen ligt niet hoger dan € 541,09 bruto per maand
 • werkt als jobstudent maximum 50 dagen per jaar
 • studeert en werkt met een gewoon arbeidscontract of als zelfstandige, maar hoogstens 240 uren per kwartaal
 • werkt met een IBO-contract (Individuele Beroepsopleiding)
 • een sociale uitkering ontvangt na een van die activiteiten of een wachtuitkering krijgt.

Procedure

1.    Neem contact op met uw kinderbijslagfonds dat de basiskinderbijslag betaalt. Dat vraagt een medische vaststelling aan de FOD Sociale Zekerheid. 
2.    U ontvangt daarna een brief met de vraag om op MyHandicap een formulier in te vullen.
3.    De FOD Sociale Zekerheid evalueert of uw kind in aanmerking komt voor een toeslag aan de hand van uw antwoorden of nodigt uw kind uit voor een medisch onderzoek. 
4.    U en uw kinderbijslagfonds ontvangen de beslissing van de arts.

Heeft uw kind recht op de toelage? Dan ontvangt u die maandelijks met de gewone kinderbijslag vanaf de maand na de beslissing. 

Wanneer wordt de beslissing herzien?

 • Automatisch bij afloop van de vorige beslissing (het is mogelijk dat de arts de handicap maar voor een specifieke periode erkent)
 • Op uw vraag, omdat de sitatie van uw kind verandert.

Kostprijs

Het bedrag van de toeslag voor een kind met een handicap hangt af van de ernst van die handicap en varieert van 82,37 tot 549,12 euro per maand. U vindt de bedragen van de verhoogde kinderbijslag terug op de website van FAMIFED.

Uitzonderingen

Kinderen ouder dan 25 jaar (geboren vóór 1 juli 1966)
Personen met een handicap geboren vóór 1 juli 1966 blijven hun gewone kinderbijslag ontvangen plus een leeftijdsbijslag.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.