Uitstallingen

Aanvraagformulier: Privatief gebruik met een uitstalling55,6 Kb(pdf)

Algemeen

Elke bezetting van het openbaar domein tegen de voor- of zijgevel van een handelszaak geplaatst met als doel de uitstalling en eventueel de verkoop van handelswaar ten behoeve van die handelszaak. Deze uitstalling kan gebeuren hetzij langs de huisgevels, hetzij in kastjes gehecht aan de huisgevels, hetzij aan koepels of haken waaraan de waren worden opgehangen.

In detail

 • De uitstallingen moeten tegen de voorgevel worden geplaatst. Een maximale uitsprong van 1,50 meter uit de rooilijn van het achterliggende gebouw moet gerespecteerd worden. Op het trottoir moet een volkomen vrije doorgang van minimaal 1,50 meter op het trottoir worden behouden voor de voetgangers. De particuliere ingangen moeten worden vrijgehouden.
 • Op verkeersvrije gedeelten van markten en pleinen worden uitstallingen toegestaan indien ze niet verder uit de rooilijn reiken dan de bestaande terrassen op die plaatsen (uitgezonderd de open terrassen op de centrale gedeelten van het Wapenplein, het Vissersplein en het Mijnplein). Is er geen terras, dan mag de uitstalling maximaal 1,50 meter uit de rooilijn van de handelszaak springen.
 • Op de wandelweg van de Albert I-Promenade (gedeelte tussen de Van Iseghemlaan en de Parijsstraat), mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de aldaar aanwezige terrassen.
 • Op de trottoirs van de Visserskaai mogen de uitstallingen maximaal 5 meter uit de rooilijn van de handelszaak reiken en moet een doorgang van minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden.
 • Op het plein, gevormd door de Sint-Paulusstraat, de Sint-Franciscusstraat en de Pastoor Pypestraat, gekend als het Paulusplein, mogen de uitstallingen maximaal 5 meter uit de rooilijn voor de handelszaak reiken. Het Paulusplein moet echter van elke privatieve bezetting (terrassen, uitstallingen, borden e.a.) gevrijwaard worden tijdens de “Paulusfeesten” alsook tijdens de door het College van Burgemeester en Schepenen vooropgestelde evenementen.
 • Op het Strandplein mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de aldaar vergunde terrassen. Voor de windschermen gelden tevens de bepalingen als voorzien voor de terrassen.
 • Op het Vissersplein mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de aldaar vergunde terrassen. Voor de windschermen gelden tevens de bepalingen als voorzien voor de terrassen.
 • Op het Sint-Petrus- en Paulusplein mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de aldaar vergunde terrassen. Voor de windschermen gelden tevens de bepalingen als voorzien voor de terrassen.
 • In de woonerven tussen de Van Iseghemlaan en de Albert I-promenade, en in de Kemmelbergstraat tussen de Koningsstraat en de Albert I-promenade mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de aldaar aanwezige terrassen.
 • Uitstallingen worden niet toegestaan in de Kapellestraat, Vlaanderenstraat, Adolf Buylstraat, Wittenonnenstraat, Christinastraat, de Albert I-promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Parijsstraat, de Koning Boudewijnpromenade, het Wapenplein, de Groentemarkt, het Monacoplein, de Langestraat van het Monacoplein tot de Louisastraat, de Madridstraat en het Marie-Joséplein. Uitzondering wordt gemaakt voor het uitstallen van postkaartmolentjes, strandartikelen, braadspitten vóór slagerijen, groenten en fruit vóór groenten- en fruitwinkels, bloemen, sierplanten van handelaars en kustrijwielen. Ook verkoopstanden voor wafels en ijs worden toegestaan. Strandartikelen zijn enkel toegelaten op de Albert I-promenade. Als overgangsmaatregel blijven bestaande vergunningen geldig tot en met 31 december 2015. Ze worden opgeheven met ingang van 01 januari 2016.
 • De hoogte van de uitstallingen mag niet hoger zijn dan 1,50 meter boven het  trottoirniveau.
 • Toegestane uitstallingen mogen buiten worden gezet vanaf 8.00 uur en moeten tegen 22.00 uur worden binnengehaald.
 • Voedingswaren moeten ten minste 0,50 meter boven het trottoirniveau net en hygiënisch zijn uitgestald in bakjes of kistjes in hout of in kunststof.
 • Een toegestane uitstalling mag lateraal worden begrensd door windschermen. De windschermen zijn minimaal 1,10 en maximaal 1,80 meter hoog. Vanaf 1,10 meter zijn ze verplicht doorzichtig.
 • Uitstallingen moeten rein en ordelijk worden uitgebaat. Het is verboden om partytenten, marktkraammateriaal e.d. te plaatsen.