Universiteit Vrije Tijd

Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds is een landelijk gespecialiseerde vormingsinstelling rond het thema ‘Geschiedenis voor morgen. Cultuur en samenleving in historisch perspectief’. Daarbij wordt geschiedenis niet gezien als een opsomming van namen, jaartallen en feiten, maar als het boeiende samenspel van mensen en groepen in de ontwikkeling van culturen en samenlevingen. Jaarlijks vinden er meer dan 150 cursussen plaats in een 70-tal steden en gemeenten in Vlaanderen.
Enthousiaste docenten van alle universiteiten, hogescholen en conservatoria delen hun kennis met alle potentieel geïnteresseerden in de verschillende aspecten van geschiedenis. Er is geen voorkennis vereist. De cursisten ontvangen steeds een uitgebreide syllabus en vaak vullen een uitstap, concert, museumbezoek, boek, cd enz. de cursus aan.

Informatie en inschrijvingen

Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds vzw
Blijde-Inkomststraat 77
3000 Leuven
tel. 016/310.670
fax. 016/310.608
info@universiteitvrijetijd.be
www.universiteitvrijetijd.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.