079. We maken een nieuwe surfzone in zee.

Omschrijving

We willen een nieuwe surfzone in zee maken.

Status

Uitgevoerd

Update 1 april 2018

Naar aanleiding van het nieuw KB heeft ook Oostende de watersportzones vastgelegd.  Surfen, kiten, kanoen, …. . Is mogelijk in afgebakende zones.  Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de mogelijkheden die het KB voorziet, maximaal toegepast.