Veilig zelfstandig ondernemen.

Veilig zelfstandig ondernemen: bent u een zelfstandige ondernemer en wilt u weten hoe u uw onderneming het best beveiligt?

Met een veilige onderneming wordt bedoeld een onderneming waar de meest geschikte maatregelen werden getroffen om schade door criminaliteit of brand te beheersen. Criminaliteit kan nooit volledig voorkomen, maar wel beheerst worden.

We onderscheiden een drietal soorten preventieve maatregelen: organisatorische, bouwkundige en elektronische. Een combinatie van deze drie maatregelen is het best om criminele risico’s te beperken.

De delicten waar de ondernemer het vaakst mee te maken kan krijgen, zijn:

  • winkeldiefstal;
  • inbraak;
  • overval.

In de werkmap ‘Veilig zelfstandig ondernemen’ worden de fenomenen nader toegelicht en worden er preventieve tips gegeven om de bovenstaande delicten te voorkomen. In het tweede deel wordt er stilgestaan bij de brandveiligheid van de onderneming en de daarbij passende richtlijnen. Download hier de werkmap ‘Veilig zelfstandig ondernemen’.

Meer informatie bij de dienst Gemeenschapswachten, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, 059/25.86.36, gemeenschapswachten@oostende.be