Verenigde eigenaars

Hoofdthemas

059/70.78.28

Openingsuren

Alle documenten te verkrijgen alle werkdagen van 9 tot 12 uur.

Juridische adviezen

op de zitdagen enkel na afspraak (tel: 02/880.60.25)


Voorheen het ALGEMEEN EIGENAARS- EN MEDE-EIGENAARSSYNDICAAT en het KONINKLIJK ALGEMEEN EIGENAARSVERBOND, thans VERENIGDE EIGENAARS.

Een onafhankelijke belangengroep, dynamisch, zelfstandig en zonder commercieel oogmerk die sinds 30 jaar uw belangen verdedigt. Een vereniging met gespecialiseerde juristen die haar leden met raad en daad bijstaat en bestuurd wordt door eigenaars die uw problemen kennen.

VERENIGDE EIGENAARS ijvert bij ministers, politici, bestuurlijke overheden en administraties voor de herwaardering van de eigendom, de fiscale gelijkberechtiging van roerende en onroerende inkomsten en voor een menselijke stedenbouw, voor de erkenning van de eigendom als de vrucht van arbeid en spaarzin!


VERENIGDE EIGENAARS richt zich tot :

  • de eigenaar-bewoner
  • de verhuurder van woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, kantoorruimtes, landbouw- of recreatieve eigendommen
  • de eigenaar van bebouwde of onbebouwde gronden
  • de mede-eigenaars
  • de patrimoniale vennootschappen
  • professional inzake onroerend goed.

VERENIGDE EIGENAARS informeert de leden omtrent vastgoedrecht in de meest ruime betekenis van het woord en doen dit via het maandblad, het Eigenaarsmagazine, en via deze website (voor actueel nieuws : zie link "actualiteit").

geven ook gepersonaliseerd juridisch advies - eerste lijn, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk (voorwaarden - zie link : "ledenservice") en ter plaatse in de diverse afdelingen (zie link : "onze kantoren").