Verlengde kinderbijslag

Hoofdthemas

Elk kind heeft recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar. Onder bepaalde voorwaarden wordt het recht op kinderbijslag verlengd.

Voorwaarden

U hebt recht op de verlengde kinderbijslag als:

 • u een handicap hebt en als:
  • uw handicap erkend is door de artsen van de FOD Sociale Zekerheid
  • iemand in het gezin werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd is
  • u recht hebt op kinderbijslag
  • u jonger bent dan 21 jaar.
 • u 21 jaar was op 1 juli 1987 en u genoot toen van kinderbijslagen en u bent:
  • geheel ongeschikt om enige beroep uit te oefenen of
  • 66% ongeschikt en werkt in een beschutte werkplaats of
  • 66% ongeschikt en ontvangt een uitkering ingevolge werk in een beschutte werkplaats.
 • u tussen 18 en 25 jaar bent en als u:
  • beperkt werkt
  • onderwijs of een opleiding volgt. Een inschrijvingsattest geldt als bewijs.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.