Verzekering gewaarborgd wonen

Hoofdthemas

Ben je recent een hypothecaire lening aangegaan bij een kredietinstelling voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Met deze verzekering bescherm je je gedurende 10 jaar tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit. Deze verzekering biedt dan hulp bij het aflossen van de lening.

Sinds 1 januari 2023 kan je hiervoor terecht bij het Vlaams Woningfonds.
De aanvraag kan digitaal ingediend worden via deze link.

Alle info en voorwaarden kan u eveneens terugvinden op de website van het Vlaams Woningfonds: www.vlaamswoningfonds.be