084. We onderzoeken de mogelijkheid en noodzaak van avondophalingen van huisvuil.

Omschrijving

We onderzoeken de opportuniteiten en mogelijkheden omtrent een avondophaling voor het huisvuil (restafval).

Status

Niet uitgevoerd

Update 1 april 2018