085. Het Aquarium blijft een belangrijke troef.

Omschrijving

Het Aquarium blijft een belangrijke maritieme troef. De pogingen om een nieuw Aquarium te bouwen op de zeedijk zijn niet gelukt. Dus wordt er nu gekozen voor een nieuwbouw op dezelfde plaats waar het Aquarium nu staat.

Status

In voorbereiding

Update 1 april 2018

Er is voorlopig nog altijd geen definitieve oplossing voor een nieuw aquarium gevonden.  Alle aangebrachte locaties of projecten stuiten op beperkingen waardoor er nog geen definitief programma is uitgewerkt.