005. Promotie van alternatieve woonvormen (vb. kangoeroewonen).

Omschrijving

De bedoeling is om alternatieve woonvormen te promoten.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De nieuwe stedenbouwkundige verordening trad in werking op 10/08/2017.  In de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening werd aandacht besteed aan alternatieve woonvormen.  Binnen het stadsatelier werden diverse projecten opgestart waarbij aandacht wordt besteed aan alternatieve woonvormen voor specifieke doelgroepen en betaalbaar wonen.  Op 19/03/2018 werd bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning verleend voor een Co-housing project op Stene en ook het project in de Zilverlaan kan als dusdanig gecatalogeerd worden.