Voorkom CO-vergiftiging

Hoofdthemas

Ook jij kan te maken krijgen met CO.
CO is een stille moordenaar in huis.  

CO of koolstofmonoxide is een uiterst gevaarlijk gas dat ontstaat bij gasgeisers of verwarmingstoestellen (kolen-, hout-, mazout, of petroleumkachels). Gas, kolen, hout, mazout, petroleum, … hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, kan er CO gevormd worden.  
Let op:  alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen kunnen CO veroorzaken. Alleen bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.

Hoe herken je CO?

CO ruik je niet, zie je niet, proef je niet en voel je niet.  Maar van CO krijg je wel snel hoofdpijn. Mensen gaan overgeven en soms vallen ze ervan flauw. Je kan er zelfs van sterven.

Daarnaast kunnen ook de volgende alarmsignalen op CO-vergiftiging wijzen:

 • klachten bij verscheidene personen tegelijk of bij huisdieren;
 • klachten op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld telkens bij het nemen van een bad of een douche of tijdens de afwas);
 • klachten die verminderen wanneer je veel frisse lucht in de kamer laat of wanneer je buiten gaat ;
 • roetafzetting op de muren rond de gasgeisers of kookpotten (bij gasfornuizen);
 • voor aardgas, butaan, propaan en mazout: let op de vlammen (gele vlammen wijzen op een slechte verbranding);
 • een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis.

Wat te doen als iemand vergiftigd is ?

 • Open onmiddellijk alle ramen en deuren.
 • Zet het verwarmingstoestel of kookfornuis onmiddellijk uit ! 
 • Breng de persoon uit de kamer. 
 • Indien de persoon bewusteloos is: bel de alarmcentrale 112. 
 • Indien de persoon niet bewusteloos is: bel een arts.

Hoe kan je een CO-vergiftiging voorkomen?

Verluchting

Zorg voor voldoende verluchting in de kamer.
Plak niet alle kieren van ramen en deuren dicht.
Laat een kleine kamer voldoende en regelmatig verluchten.
Staat in de badkamer een gasgeiser of een verwarmingstoestel, dan is een rooster van minimum 150 cm² (vb. 10 cm bij 15 cm) onderaan de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.


Gasgeisers

Ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen wordt veroorzaakt door kleine 5-liter-gasgeisers aangesloten op een douche of een bad. Laat ze plaatsen door een vakman, onderhoud ze regelmatig en gebruik ze op de juiste manier.

Verwarming

Kachels en ketels voor centrale verwarming vragen een juiste aansluiting op een schoorsteen en een regelmatig onderhoud door een bekwaam vakman.
Een kachel op een lage stand is gevaarlijk. Dit vermindert de trek in de schoorsteen. Plaats daarom nooit een te grote kachel in een kleine kamer. Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel voldoende open. Er moet steeds genoeg zuurstof bij de vlammen kunnen.

Schoorsteen

Zorg dat de schoorsteen goed trekt, want als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen, komt er CO in de kamer. Vogelnesten, stenen of bladeren in de schoorsteen kunnen ook de trek verminderen.
Laat alvast tijdig de schoorsteen controleren. Bij centrale verwarming met mazout moet je verplicht jaarlijks de schoorsteen vegen en de brander afstellen. Bij kachels met kolen, mazout of hout veeg je best elk jaar de schoorsteen omwille van roetafzetting.
Goed onderhouden gastoestellen in een nieuwe schoorsteen geven geen roetafzetting. In dat geval hoef je de schoorsteen dus niet te vegen.  Ga wel regelmatig de goede werking van de schoorsteen na.
Als u gastoestellen aansluit op een oude schoorsteen moet u de schoorsteen wel eerst vegen.

Ook u kunt te maken krijgen met CO. 

CO is een stille moordenaar in huis. CO of koolstofmonoxide is een uiterst gevaarlijk gas dat ontstaat bij gasgeisers of verwarmingstoestellen (kolen-, hout-, mazout, of petroleumkachels).  Gas, kolen, hout, mazout, petroleum, … hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden.  Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, kan er CO gevormd worden. 

Let op :  alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen kunnen CO veroorzaken.  Alleen bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.

Ook u kunt te maken krijgen met CO.  CO is een stille moordenaar in huis. 

CO of koolstofmonoxide is een uiterst gevaarlijk gas dat ontstaat bij gasgeisers of verwarmingstoestellen (kolen-, hout-, mazout, of petroleumkachels).  Gas, kolen, hout, mazout, petroleum, … hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden.  Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, kan er CO gevormd worden. 

Let op :  alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen kunnen CO veroorzaken.  Alleen bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.