Voorkooprecht

Hoofdthemas

Krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 06 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, werden bij Ministerieel besluit van 25 juli 2001 bijzondere gebieden aangeduid op het grondgebied Oostende.

Wanneer de te koop gestelde woning in zo’n gebied gelegen is, kunnen de stad Oostende en de sociale huisvestingsmaatschappijen, die actief zijn in Oostende, hierop een voorkooprecht uitoefenen.
Dit wil zeggen dat de notaris die belast is met de opmaak van de verkoopakte het voorkooprecht moet aanbieden aan de voormelde instanties, tegen dezelfde prijs en voorwaarden zoals vermeld in de verkoopsovereenkomst.
De Stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben vervolgens 2 maanden de tijd om te beslissen of ze het voorkooprecht zullen uitoefenen.

Wanneer een woning, die is opgenomen in de gewestelijke inventaris voor leegstaande, verwaarloosde of ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen verkocht wordt, moet hiervoor ook het voorkooprecht aangeboden worden. In dit geval moet het voorkooprecht aangeboden worden aan de stad Oostende en de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in Oostende. Het voorkooprecht moet ook aangeboden worden aan het OCMW van Oostende, indien deze organisatie werken uitvoerde in de woning.
Informatie over de eventuele gemeentelijke inventarisatie van een woning kan je steeds navragen bij de dienst Wonen.

Informatie over de eventuele gewestelijke inventarisatie van een woning moet je navragen bij Ruimte Vlaanderen, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 91, 8000 Brugge, tel. 050/24.82.00.

Let op: opname van de woning op de gemeentelijke inventaris voor leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen geeft geen aanleiding tot voorkooprecht.