Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Hoofdthemas

Gebruikt u leidingwater en zorgt u zelf voor de zuivering van uw afvalwater? Dan kunt u een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van uw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling krijgen als uw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Procedure

  • Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend.
    Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan uw watermaatschappij, en vraag de vrijstelling aan.
  • Hebt u de IBA zelf geplaatst en zorgt u zelf voor het onderhoud?
    • Vraag dan bij uw gemeentebestuur een attest waaruit blijkt dat uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
    • De gemeente bezorgt het attest zelf aan uw watermaatschappij. Het attest is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u opnieuw een attest aanvragen bij uw gemeentebestuur.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.