Vrijwilligers Ontmoetingscentra

Hoofdthemas

Onthaal en werving

Ontmoetingscentra kunnen niet zonder vrijwilligers

Wist je dat 1 op 5 West-Vlamingen tussen 15 en 75 jaar aan vrijwilligerswerk doet?
Maar liefst 226.444 West-Vlamingen staan wekelijks paraat bij de jeugdbeweging, houden ouderen gezelschap, gaan op reis met zieken en gehandicapten, organiseren activiteiten voor hun seniorenvereniging, gaan op bezoek in het rusthuis, organiseren een carnavalsfeest, verzorgen de bar van een buurthuis,…

Ook onze ontmoetingscentra werken met vele vrijwilligers. Deze mensen helpen mee met het ontwerpen van de plannen, het voorbereiden en uitvoeren ervan. Ze dragen als het ware de werking.

Sociaal Huis Oostende telt op heden maar liefst 9 bruisende ontmoetingscentra.

Twee belangrijke functies kunnen we onderscheiden in de ontmoetingscentra nl. dienstverlening zoals : aanbieden van maaltijden , sociale dienstverlening,…
En mensen samenbrengen door ontspanningsactiviteiten zoals : wijkfeesten, bebloemingsacties, kerstmarkten, hobbyclubs maar ook door activiteiten te organiseren van informatieve aard zoals : vakantiespaans, vakantiefrans, gsm cursussen, voordrachten,…

Dankzij honderden vrijwilligers zijn de ontmoetingscentra in de mogelijkheid zo’n uitgebreid en divers aanbod te doen naar de bevolking toe. Zonder vrijwilligers immers geen ontmoetingscentra voor de Oostendse bevolking.

Statuut

Vrijwilligerswerk in een lokaal dienstencentrum is niet louter een middel, maar ook een doel. Het wegvallen van de verantwoordelijkheden en de sociale contacten die het werk, de zorg om de kinderen met zich meebrachten ruimt plaats voor een leeg gevoel. Nog wel iets willen doen, maar door de maatschappij gecatalogeerd als “versleten, opgebruikt, taak volbracht.”

Het dienstencentrum doet graag een appèl op het potentieel van haar achterban. Omdat zinvol bezig blijven, actief blijven iets betekent.

Naast de erkenning die je als vrijwilliger krijgt, is het een kanaal om je persoonlijk te blijven ontplooien en contact te houden met de maatschappij. In de lokale dienstencentra zijn er honderden vrijwilligers actief op allerlei domeinen.

Het begeleiden van cursussen, het organiseren van allerlei activiteiten of mensen die zich inzetten in de thuiszorg. Vrijwilligerswerk is zowel voor de vrijwilliger als voor het lokaal dienstencentrum een meerwaarde.