Wat is Culture For Waterfronts?

Hoofdthemas

De bib van Oostende was partner van de Grundtvig Leerpartnerschap Culture for Waterfronts. Samen met 6 andere partners uit de volwasseneneducatie uit Europa die actief zijn op het vlak van cultuurparticipatie deelden we ervaringen. Uniek is dat alle partners gevestigd zijn in een stad die aan het water ligt; dit specifieke gegeven is soms een hindernis, vaak een kans en steeds een uitdaging. De partners deelden ervaringen en wisselden methodes uit. Met het project rond digitale geletterdheid dat in de bib loopt focusten we op de dreiging van het water in deze stad en haar bewoners. Via deze Leerpartnerschap kijken we met andere ogen naar deze uitdaging.

Meer weten?

Downloads