Wat is de wijkraad?

Hoofdthemas

 

Momenteel wordt nagedacht over een nieuwe formule voor de organisatie van de wijkraden.

 


Verslagen wijkraden

Bekijk hier alle verslagen van de voorbije wijkraden.


De wijkraden zijn een tussenniveau in het plaatselijke democratische bestel. In de vroegere gemeenten (die van voor de fusies van 1971 en 1976), en vooral dan in kleine gemeenten zoals Zandvoorde en Stene, was de band tussen het gemeentebestuur en de bevolking altijd heel hecht. Met de schaalvergroting naar 'Groot-Oostende' vreesden velen dat dit nauwe contact verloren zou gaan. Vandaar dat de Gemeenteraad op 25 juni 1971 besliste om wijkraden op te richten, aanvankelijk alleen voor de vroegere gemeenten Stene en Zandvoorde en voor de wat afgelegen wijken Vuurtoren, Mariakerke en Raversijde. Pas op 20 oktober 1978 besliste de Gemeenteraad om ook voor het stadscentrum twee wijkraden op te richten.

In zijn vergadering van 24 februari 1995 besliste de Gemeenteraad om de wijkraden en het wijkradenreglement grondig te hervormen. De allerbelangrijkste nieuwe bepaling was ongetwijfeld dat voortaan iedereen de vergaderingen van zijn of haar wijkraad kon bijwonen en actief kon deelnemen aan de discussies en gesprekken. Voorheen waren de wijkraden gesloten vergaderingen van mensen die door de politieke partijen aangeduid werden. Vanaf 1995 kreeg de bevolking met andere woorden rechtstreeks inspraak; en dat betekent eigenlijk vooral goed met elkaar praten en goed naar elkaar luisteren.