Wat is een stedenband ?

De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) omschrijft een stedenband als “een officieel en politiek-maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan”.

De stedenband tussen Oostende en Banjul  werd opgestart in december 2003. De stedenband tussen de twee maritieme steden is een relatie van samenwerking die wordt gekenmerkt door een aantal principes en waarden. Gelijkheid, respect, internationale solidariteit, wederkerigheid, transparantie en realisme zijn hierbij richtinggevend.

Gedurende de voorbije jaren werd samengewerkt op het vlak van versterking van het stadsbestuur in Banjul (informatietechnologie, afval), onderwijs, gezondheidszorg, culturele uitwisseling en milieu.

Contact : stedenband@oostende.be 

  • the colourful beach of banjul.JPG
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.