Wat is Grundtvig?

Hoofdthemas

Het Grundtvig programma is één van de vier sectorale programma’s van het Europese Programma ‘Een Leven Lang Leren’ en richt zich tot alle vormen van niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie, inclusief de non-formele vorming. Ook de openbare bibliotheek biedt haar gebruikers volop kansen om een leven lang te leren, zowel haar collectieaanbod als door de vele workshops, ateliers, lezingen, … die op het programma staan.

In lerende partnerschappen (LP) werken instellingen voor de volwasseneneducatie uit minstens 3 Europese landen samen aan kleinschalige projecten. De bedoeling is dat de partners van elkaar leren en ervaringen, methoden en goede praktijk ervaringen uitwisselen.

Meer weten?