Mee nadenken over het Oostendse mondiale beleid?

Oostende Mondiaal is een overlegplatform voor iedereen die actief is rond of interesse heeft in ontwikkelingssamenwerking.  Het platform adviseert het stedelijk Noord-Zuidbeleid en zet gemeenschappelijke acties of projecten op.

Oostende Mondiaal bestaat uit vertegenwoordigers van lokale Noord-Zuidorganisaties, lokale afdelingen van Nationale NGO’s en andere geïnteresseerden. Oostende Mondiaal heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

Oostende Mondiaal:

  • adviseert het Stadsbestuur over het beleid rond ontwikkelingssamenwerking,
  • onderneemt sensibiliserende en bewustmakingsinitiatieven over Noord-Zuidthema's,
  • overlegt tussen het Stadsbestuur en organisaties,
  • is een overleg-en ontmoetingsplatform voor Oostendse organisaties die zich inzetten voor het Zuiden,
  • stimuleert de activiteiten van Oostendse Noord-Zuidorganisaties,
  • verstrekt advies inzake de besteding van het budget voor Internationale Samenwerking en staat in voor het toekennen van noodhulpbudgetten.

Hoe word je lid van Oostende Mondiaal?

Oostende Mondiaal is een open raad. Elke Oostendse vereniging met een werking rond Noord-Zuidthema’s en elke individuele Oostendenaar die interesse heeft in het thema is welkom en kan lid worden van Oostende Mondiaal. Een lidorganisatie mag niet partijpolitiek actief zijn, en de contactpersonen mogen geen politiek mandaat uitoefenen.

Meer info: charlotte.logghe@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.