Wat is SAIL?

Hoofdthemas

Stad Oostende is trotse partner van het project SAIL. Dit project is een Europese territoriale samenwerking tussen de kustgebieden van vier Europese lidstaten (België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland). Het maakt deel uit van een veel groter geheel aan projecten, nl. het Interreg V 2 Seas Mers Zeeën-Programma 2014 – 2020 dat grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten bewerkstelligt.

SAIL staat voor Stay Active And Independent for Longer in the 2 Seas Area en zetelt onder het thema ‘sociale innovatie’ binnen het Interreg V 2 Zeeën-Programma. Het project schoot op 1 januari 2017 uit de startblokken en loopt tot eind juni 2020. 

Het project richt zich op de doelgroep senioren en beoogt een bredere ontwikkeling van sociaal-innovatieve oplossingen. De vergrijzing brengt voor de kustgebieden in het 2 Zeeëngebied specifieke uitdagingen met zich mee, zij worden nl. geconfronteerd met een kenmerkende mix van ouderen. Deze samenstelling houdt niet alleen de lokale populatie senioren in, maar ook de toestroom van tweedeverblijvers. Aangezien deze bevolking druk uitoefent op de gezondheids- en sociale zorgsystemen, is het van essentieel belang om senioren langer actief en onafhankelijk te houden, om hun levenskwaliteit en welzijn te verbeteren en om de kosten en de druk op onze zorgsystemen te verminderen. Hierbij gaan de projectpartners op zoek naar het faciliteren van onverwachte combinaties tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie. De bedoeling is om het active ageing te stimuleren en om ouderen te helpen langer hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te behouden, zodat zij minder afhankelijk worden van de traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen.

SAIL beoogt dit door middel van sociale innovatie met behulp van co-creatie, waarbij onverwachte combinaties tussen gezondheidszorg en toerisme worden gecreëerd. Denk aan co-creatie tussen organisaties uit verschillende sectoren, maar juist ook door de eindgebruikers te betrekken vanaf de start van het proces. Nieuwe (duurzame) business modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie, waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn.

  • Logo SAIL.jpg
  • picto_1.3.jpeg
  • SO1.3_Social_Innovation.jpg
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.