Woninginbraak: praktische tips

Het is belangrijk alle bereikbare gevelelementen te voorzien van een goede basisbeveiliging. Hierbij moet de nadruk in eerste instantie liggen op organisatorische- en fysieke maatregelen.

Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen zijn goede gewoonten die de kans op een woninginbraak voor een groot deel kunnen reduceren. Enkele voorbeelden:

 • Zorg dat waardevolle voorwerpen niet zichtbaar zijn van buitenaf.

Waarom kiest een inbreker huis A en niet huis B? Maak je woning niet te aantrekkelijk. Zorg dan ook dat waardevolle voorwerpen niet zichtbaar zijn van buitenaf. Zet bijvoorbeeld de verpakking van nieuw aangekochte elektrotoestellen niet op straat.

 • Maak steeds onmiddellijk melding van verdachte situaties aan de Lokale Politie via het nummer ‘101’ of ‘112’.

Het is belangrijk verdachte situaties onmiddellijk te melden, zodat de politiediensten hier rekening mee kunnen houden.

 • Laat geen ladder of ander gereedschap rondslingeren in de tuin.

Geef een inbreker geen hulpmiddelen. Berg spullen steeds zorgvuldig op.

 • Geef jouw woning, ook als je er niet bent, een bewoonde indruk.

Inbrekers proberen steeds het doelwit te kiezen met de minste weerstand. Zorg voor een bewoonde indruk en…

…plaats geen afwezigheidsbriefje op de deur;

…geef jouw tuin regelmatig een snoeibeurt;

…maak geen vermelding van je afwezigheid op sociale media;

…laat je brievenbus legen bij lange afwezigheid;

…maak gebruik van een tijdschakelaar of ’fake tv’.

 • Registreer en/of fotografeer je goederen.

In België kunnen een groot deel van de door de politie teruggevonden goederen niet worden terugbezorgd aan hun wettige eigenaar. De meeste perso­nen hebben immers moeite om een duidelijke en gedetailleerde beschrijving te geven van hun bezittingen. En jij, kan jij je goederen volledig beschrijven? Een handig hulpmiddel om bij diefstal een duidelijke en voor de politie bruikbare beschrijving te geven van de ver­dwenen goederen, is de registratiefiche.

 • Goede buren zijn goud waard.

Het hebben van goede buren is een belangrijke preventieve maatregel tegen woninginbraak.

 • Verhoog de zichtbaarheid op jouw woning.

Snoei regelmatig de tuin en vermijd dat struikgewas, planten, bomen of een omheining het zicht belemmeren op deuren en ramen. Zorg indien nodig voor voldoende verlichting.

 • Sleutelbeheer.

Laat je sleutels niet rondslingeren en laat ze nooit zitten aan de binnenzijde van het slot. Geef ze bij voorkeur een vaste plaats in de buurt van de deur.

 • Afsluitdiscipline.

Doe de voor- en achterdeur steeds op slot met een sleutel. Anders is de deur dicht, maar niet slotvast en kan hij met het juiste materiaal geopend worden.

 

Fysieke maatregelen

Voorzie de bereikbare gevelelementen van stevig hang- en sluitwerk!

 • Zorg voor voldoende verlichting bij toegangsdeuren.
 • Voorzie deuren van veiligheidscilinders.
 • Beveilig de cilinders met veiligheidsbeslag.
 • Gaat de deur naar buiten open? Maak gebruik van dievenklauwen.
 • Plaats afsluitbare raamkrukken.

Meer tips en info vind je hier.

 

Wat na een inbraak?

Zelfs als een huis goed beveiligd is, blijft een inbraak mogelijk. Het is dus belangrijk bij verdachte situaties steeds onmiddellijk de politie te contacteren op het nummer 101 of 112.

Stel je een inbraak vast bij thuiskomst? Ga niet binnen of raak niets aan, zodat je geen sporen kunt uitwissen. Verwittig onmiddellijk de politie. Help de politie bij het inventariseren van wat ontbreekt. Het bijhouden van een goede registratiekaart en foto’s kunnen je daarbij helpen. Vraag aan de politie een attest van klachtneerlegging. Hierop staat het nummer van het proces-verbaal.

Meer info vind je hier.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.