091. Gemeentelijke administratieve sancties, ook voor kleine criminaliteit.

Omschrijving

We willen de kleine criminaliteit ook via GAS aanpakken.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

Vanaf 01.11.2015 worden gemengde inbreuken bestraft met GAS. Hiervoor werd reeds een protocol afgesloten met de Procureur. Het gaat om:

  • vernielen van grafstenen, monumenten en beelden
  • beschadigen van grafstenen, monumenten en beelden
  • aanbrengen van graffiti
  • beschadigen, omhakken van bomen
  • vernielen van afsluitingen
  • beschadigen van andermans roerende goederen
  • nachtlawaai en nachtrumoer
  • feitelijkheden zonder gewonden of slagen

Binnen het politiekorps krijgt iedereen een opleiding.