Woonbegeleiding CAW

Ondervind je moeilijkheden om alleen te wonen? Vind je (de stap naar) zelfstandig wonen een uitdaging? Heb je geen familie of vrienden die je kunnen steunen? Heb je hulp nodig om te voorkomen dat je uit huis wordt gezet? Zoek je tijdelijke opvang voor jezelf en/of je kinderen?

Het CAW geeft je info, advies en ondersteuning. Kom langs, telefoneer, mail of chat met ons. We bekijken welke hulp je nodig hebt. 

We checken of je tijdelijk beroep kan doen op een woonst van het CAW. Je woont dan tijdelijk samen met anderen in hetzelfde huis of in een aparte studio. Het gebruik van de kamer of studio is niet gratis. Als je dit niet kan betalen, kan het CAW vragen aan het OCMW om deze kosten te betalen. 

Het tijdelijk verblijf is steeds gekoppeld aan een begeleiding. In de begeleiding krijg je hulp bij administratie, het vinden van een woning , het regelen van je financiën, de opvoeding van de kinderen, werk, gezondheid,... Deze begeleiding vanuit het CAW is vrijwillig en gratis.

Woonbegeleiding met verblijf: 

Woonbegeleiding met verblijf (studio/samenwoonst) is mogelijk voor thuisloze mannen, vrouwen, of koppels, met of zonder kinderen, die wegens omstandigheden nergens anders terecht kunnen.

Tijdens dit verblijf voorzien wij individuele begeleiding. Elke bewoner betaald een gebruiksvergoeding voor hun logement, verbruik van elektriciteit,… De kostprijs hangt af van de accommodatie waarin ze verblijven.

Raadpleeg hier de folder voor Woonbegeleiding MET verblijf.

Woonbegeleiding zonder verblijf:

Het team Wonen Middenkust biedt begeleiding aan (thuisloze) volwassenen, alleenstaanden, koppels, gezinnen, vaak in situaties van meervoudige gekwetstheid (multiproblem). De bedoeling is de zelfredzaamheid/het welzijn op de diverse terreinen te versterken. Dit kan heel ruim geïnterpreteerd worden: hulp bij (financiële) administratie, tips en ondersteuning bij het onderhouden van een woonst, aanleggen sociale contacten, versterken zelfstandigheid,…

Wij bieden begeleiding aan huis.

Preventie woonbegeleiding:

Preventieve woonbegeleiding is een outreachend aanbod naar huurders die uit hun woning dreigen gezet te worden n.a.v. huurachterstal, overlast, onaangepaste wooncultuur of een combinatie van deze factoren.

De verhuurder of een derde partij meldt aan via dit formulier en de woonbegeleider treedt op als bemiddelaar tussen huisvester en bewoner. Na deblokkering van de situatie wordt indien nodig doorverwezen naar een ondersteunend aanbod of aangepaste vorm van hulpverlening.

Er is een aanklampende nazorg voorzien gedurende zes maanden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.