Woonplan

Hoofdthemas

Het Woonplan bevat de intenties van het Stadsbestuur op het vlak van huisvesting, waarbij de aandacht wordt geschonken aan de verbetering van het bestaande woningenbestand en aan de vergroting van het huidige woonaanbod.