092. Ieder jaar één extra buurtbemiddelaar.

Omschrijving

Buurt/Burenbemiddeling is een methode om buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar (wegens veelvoorkomende problemen, zoals hondengeblaf of een overhangende tak) opnieuw met elkaar te verzoenen.  Bedoeling is om extra buurtbemiddelaars aan te stellen.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Sinds de zomer 2017 werd een trapsgewijze samenwerking opgezet tussen de wijkpolitie Oostende, het stadsbestuur Oostende en het Vredegerecht inzake burenbemiddelingsdossiers.
In eerste instantie gaat, wanneer een burengeschil wordt aangemeld bij de Lokale Politie, de wijkpolitie langs bij de melder en gaat hij/zij na of het conflict via een bemiddelende tussenkomst door hen kan worden opgelost. Indien de Lokale Politie er niet in slaagt om het burenconflict samen met de buren op te lossen, wordt doorverwezen naar de lokale bemiddelaar werkende binnen het stadsbestuur van Oostende. De lokale bemiddelaar neemt contact op met beide partijen en tracht een bemiddelingsgesprek op te zetten. Indien de buren niet tot een oplossing komen, wijst de lokale bemiddelaar de betrokken partijen op de mogelijkheid om een verzoeningsprocedure te starten voor het vredegerecht en helpt hen bij de procedure.