093. Als er daarvoor een vraag is vanuit een wijk, richten we een buurtinformatienetwerk op.

Omschrijving

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen een groep inwoners en de lokale politie met als doel de veiligheid in de buurt te verbeteren. Als hiervoor een vraag komt vanuit een wijk, steunen we de inwoners bij de oprichting.

Status

On hold

Update 1 april 2018

Het is van belang dat de burgers zelf het initiatief nemen voor het oprichten van een BIN. Voorlopig kreeg het Stadsbestuur nog geen aanvragen binnen voor het oprichten van een BIN.  Info hieromtrent is in De Grote Klok geweest.