Aanbod voor personen met een handicap door Dienst Maatschappelijk Werk

Wat

De dienst Maatschappelijk Werk kan een grote steun betekenen voor personen met een beperking  en hun mantelzorgers in de zoektocht naar de juiste zorg en ondersteuning.
De dienstverlening is gratis.

Aanbod

 1. Vraagverheldering
  De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij het oriënteren van hulp- en zorgvragen voor de persoon met een handicap  en de mantelzorger op basis van vraagverheldering en vraagverduidelijking of leidt de persoon met een handicap en de mantelzorger naar de georganiseerde thuiszorg toe. 
 2. Zorgbegeleiding De maatschappelijk werker biedt de mogelijkheid tot langdurige begeleiding en ondersteuning, waarbij in elke fase van het  zorgtraject een beroep kan gedaan worden op een professionele zorgbegeleider.   Zorgbegeleiding is het volledige pakket van hulpverlening in de thuiszorg. Het proces vertrekt vanuit de situatie van het cliëntsysteem. De maatschappelijk werker is voor de persoon met een handicap  en de mantelzorger het vaste aanspreekpunt voor informatie en advies in de thuiszorg. Samen met de persoon met een handicap en de mantelzorger gaat de maatschappelijk werker op weg naar zorg op maat. De maatschappelijk werker helpt zoeken naar een evenwicht tussen wat wenselijk en wat haalbaar is.
 3. Informatie geven en toe leiden naar hulpaanbod bij thuiszorg
  Maatschappelijk werkers informeren over alle mogelijke thuiszorgdiensten, dit op maat van de cliëntsituatie. Indien gewenst kan op de maatschappelijk werker beroep gedaan worden om de hulp ook op te starten. Het kan gaan over: gezinszorg, poetshulp, oppashulp, thuisverpleging, klusjeshulp, ergotherapeutisch advies en begeleiding, personenalarmtoestel, …  
 4. Coördinatie thuiszorg Als er verschillende diensten aan huis komen is het soms noodzakelijk onderlinge afspraken te maken. De maatschappelijk werker kan hulp bieden in het afstemmen van de thuiszorg.   Samen met de persoon met een handicap  en de mantelzorger wordt gezocht naar de meest passende oplossing.  De maatschappelijk werker kan hiervoor een duidelijk aanspreekpunt zijn. Indien nodig wordt er een overleg georganiseerd met de hulpverleners, de cliënt en de mantelzorgers.  
 5. Financiële tegemoetkomingen
  Door informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling stelt de maatschappelijk werker de persoon met een handicap  en de mantelzorger in staat hun rechten maximaal uit te putten en maximaal toegang te hebben tot zorg. De maatschappelijk werker is de wegwijzer naar de gepaste financiële tegemoetkomingen en mogelijke voordelen, en bemiddelt waar nodig. Voorbeelden zijn aanvragen integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, parkeerkaart, …
 6. Zelfzorgvermogen evalueren
  De diensten maatschappelijk werk zijn gemachtigd indicatiesteller voor de toekenning van zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen zorgverzekering) en het VAPH. 
 7. Toe leiden naar hulpmiddelen Door verwijzing naar de juiste dienst (vb. ergo aan huis, verstrekker, MDT,…) zorgt de maatschappelijk werker ervoor dat de persoon met een handicap  en de mantelzorger over de gepaste hulpmiddelen kunnen beschikken. 
 8. Psychosociale ondersteuning De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor om het verhaal en de ervaringen van de persoon met een handiap  en de mantelzorger te beluisteren en stil te staan hoe zij omgaan met hun situatie. De maatschappelijk werker zal de persoon met een handicap  en de mantelzorger ook ondersteunen en bespreken wat er op langere termijn nodig is op maat van de cliëntsituatie.

 

Contactpunten DMW

CM Ieperstraat 12 - Oostende dmw.oostende@cm.be Tel: 059 55.26.25
Link naar info DMW + contact: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/info-en-advies/dienst-maatschappelijk-werk

Bond Moyson Prinses Stefanieplein 19 - Oostende dmw.wvl@bondmoyson.be Tel: 059/55.16.10
Link naar info DMW + contact:https://www.bondmoyson.be/wvl/voordelen-advies/dienstverlening/Sociale-Dienst/Pages/default.aspx

Liberale Mutualiteit Vindictivelaan 5 - Oostende DMW_4@LMPlus.be  Tel: 050/45.01.00
link naar info DMW + contact:  https://www.lm.be/lmplus/rubrieken/voordelen-en-diensten/dienst-maatschappelijk-werk/pages/dienst-maatschappelijk-werk.aspx

Onafhankelijk Ziekenfonds Aartshertoginnenstraat  60  - Oostende socialedienst@oz.be Tel: 050/40.52.09
Link naar info DMW + contact:  https://www.oz.be/~/link.aspx?_id=e73fe4862bf34771b8f7fab6e2d5b988&_z=z

Partena Torhoutsesteenweg 107 - Oostende dmw@partena-ziekenfonds.be Tel: 09/269.85.77
Link naar info DMW + contact: http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/zorg-en-comfort/sociale-dienstverlening/onze-werking

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Euphrosina Beernaertstraat 110/8 - Oostende dmw@nzvl.be Tel: 053/76.99.71
Link naar info DMW + contact: http://www.nzvl.be/jouw-diensten/sociale-voordelen

Vlaams en neutraal Ziekenfonds Geen kantoor in Oostende Dichtste kantoor: Gistelsesteenweg 113a -  8200 Brugge sociale.dienst@vnz.be Tel: 03/491.86.51
Link naar info DMW + contact: https://www.vnz.be/zorg-uitleendienst