Aanbod voor personen met een handicap door Dienst Maatschappelijk Werk

Wat

De dienst Maatschappelijk Werk kan een grote steun betekenen voor personen met een beperking  en hun mantelzorgers in de zoektocht naar de juiste zorg en ondersteuning.
De dienstverlening is gratis.

Aanbod

 1. Vraagverheldering
  De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij het oriënteren van hulp- en zorgvragen voor de persoon met een handicap  en de mantelzorger op basis van vraagverheldering en vraagverduidelijking of leidt de persoon met een handicap en de mantelzorger naar de georganiseerde thuiszorg toe. 
 2. Zorgbegeleiding
  De maatschappelijk werker biedt de mogelijkheid tot langdurige begeleiding en ondersteuning, waarbij in elke fase van het  zorgtraject een beroep kan gedaan worden op een professionele zorgbegeleider.   Zorgbegeleiding is het volledige pakket van hulpverlening in de thuiszorg. Het proces vertrekt vanuit de situatie van het cliëntsysteem. De maatschappelijk werker is voor de persoon met een handicap, de mantelzorger en ondersteunende diensten, het vaste aanspreekpunt voor informatie en advies in de thuiszorg. Samen met de persoon met een handicap en de mantelzorger gaat de maatschappelijk werker op weg naar zorg op maat. De maatschappelijk werker helpt zoeken naar een evenwicht tussen wat, voor betrokkene, wenselijk en wat haalbaar is.
 3. Informatie geven en toeleiden naar hulpaanbod bij thuiszorg
  Maatschappelijk werkers informeren over alle mogelijke thuiszorgdiensten, dit op maat van de cliëntsituatie. Indien gewenst kan op de maatschappelijk werker beroep gedaan worden om de hulp ook op te starten. Het kan gaan over: gezinszorg, poetshulp, oppashulp, thuisverpleging, klusjeshulp, ergotherapeutisch advies en begeleiding, personenalarmtoestel, …  
 4. Coördinatie thuiszorg
  Als er verschillende diensten aan huis komen is het soms noodzakelijk onderlinge afspraken te maken. De maatschappelijk werker kan hulp bieden in het afstemmen van de thuiszorg.   Samen met de persoon met een handicap  en de mantelzorger wordt gezocht naar de meest passende oplossing.  De maatschappelijk werker kan hiervoor een duidelijk aanspreekpunt zijn. Indien nodig wordt er een overleg georganiseerd met de hulpverleners, de cliënt en de mantelzorgers.  
 5. Financiële tegemoetkomingen
  Door informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling stelt de maatschappelijk werker de persoon met een handicap  en de mantelzorger in staat hun rechten maximaal uit te putten en maximaal toegang te hebben tot zorg. De maatschappelijk werker is de wegwijzer naar de gepaste financiële tegemoetkomingen en mogelijke voordelen. Voorbeelden zijn aanvragen integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, parkeerkaart, …
 6. Zelfzorgvermogen evalueren
  De diensten maatschappelijk werk zijn gemachtigd indicatiesteller voor de toekenning van zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen zorgverzekering) en het VAPH. 
 7. Toe leiden naar hulpmiddelen
  Door verwijzing naar de juiste dienst (vb. ergo aan huis, verstrekker, MDT,…) zorgt de maatschappelijk werker ervoor dat de persoon met een handicap  en de mantelzorger over de gepaste hulpmiddelen kunnen beschikken. 
 8. Psychosociale ondersteuning
  De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor om het verhaal en de ervaringen van de persoon met een handicap  en de mantelzorger te beluisteren en stil te staan hoe zij omgaan met hun situatie. De maatschappelijk werker zal de persoon met een handicap  en de mantelzorger ook ondersteunen en bespreken wat er op langere termijn nodig is op maat van de cliëntsituatie.

Contactpunten DMW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.