Doorverwijzen (brede regio Oostende)

Hoofdthemas

1. Ambulante hulpverlening

Ambulante hulp is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij iemand niet wordt opgenomen in een instelling. Ambulante hulp kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of bij een hulpverlenende organisatie.

 • TEJO Oostende : therapeutische begeleiding voor 10- tot 20- jarigen (max. 10 sessies)
 • MSOC Oostende: sociale, psychologische en medische begeleiding voor meerderjarigen met een illegale drugproblematiek.

Deelwerkingen:

Spuitenruil (harmreduction, preventie en gezondheidsbevordering voor injecterende gebruikers)

Oudergroep (maandelijkse ondersteuning voor ouders van gebruikende, volwassen kinderen)

Instuif (laagdrempelig, informele ontmoetingsruimte)

KiDO (contextbegeleiding aan (ex-) gebruikende ouders met kinderen)

Antennepunten in Kortrijk en Roeselare

DRUGS EXPERTISETEAM DET NOORD-WEST-VLAANDEREN Brugge-Oostende: advies, consult en toegangspoort tot drughulpverlening voor minder- en meerderjarigen met een illegale middelenproblematiek.

PSYCHIATRISCH EXPERTISETEAM PET OOSTENDE – WESTKUST Oostende: advies, consult, psychologische en psychiatrische behandeling van volwassenen met een ernstige psychiatrische problematiek (al dan niet gekoppeld aan legaal middelengebruik).

CGG NOORD-WEST-VLAANDEREN Brugge-Oostende: psychologische en psychiatrische behandeling en begeleiding van volwassenen, jongeren en ouderen met een legale middelenproblematiek.

CGG PRISMA Oostende: psychologische en psychiatrische behandeling en begeleiding van volwassenen, jongeren, kinderen en ouderen met een legale middelenproblematiek.

DE SLEUTEL Brugge: substitutiebehandeling, vroeginterventie, individuele en gezins-/familiale werking.

KOMPAS VZW Kortrijk: individuele begeleiding en oudergroep, mogelijkheid tot substitutiebehandeling voor minder- en meerderjarigen met een illegale middelenproblematiek, met aandacht voor de context van de patiënt.

DE KIEM Gent – Ronse: individuele begeleiding voor legale en illegale middelengebruikers met mogelijkheid tot substitutiebehandeling en aandacht voor de context van de patiënt (o.m. oudergroep). Specifieke werking naar cocaïnegebruikers.


2. Dagopvang/dagcentra

Een dagcentrum voorziet semi-residentiële hulpverlening. Dit betekent dat de patiënt/cliënt thuis verblijft maar meestal een paar dagen per week (een halve of hele dag) in of vanuit een vaste locatie behandeling volgt of activiteiten uitvoert.

 • PZ ONZE LIEVE VROUW - AMBULANT BEHANDELPROGRAMMA ALCOHOL ABA Brugge: individuele behandelprogramma voor meerderjarigen met een alcoholproblematiek. Het programma duurt ongeveer 7 weken en heeft plaats voor max. 8 personen.
 • PZ ONZE LIEVE VROUW – DAGBEHANDELING Brugge: gefaseerd behandelprogramma voor meerderjarigen met een legale middelenproblematiek. Het programma duurt ongeveer 4 maanden (met een nazorgtraject van ongeveer 1 jaar).
 • AZ SINT-JAN POLIKLINISCH ONTWENNINGSCENTRUM (POC) Brugge: poliklinisch ontwenningscentrum voor minder- en meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek. Het centrum is verbonden aan een psychiatrusche afdeling van een algemeen ziekenhuis.
 • DE SLEUTEL Brugge: Kortdurend behandelingsprogramma voor minder- en meerderjarigen met een illegale middelenproblematiek. Het programma duurt gemiddeld 5 maanden en bestaat uit psychotherapeutische individuele of groepsgesprekken. Substitutiebehandeling mogelijk.

3. Residentiele hulpverlening

CRISISCENTRA

Crisiscentra vangen patiënten op in crisissituaties, met de bedoeling hen tot rust te brengen en zorgvuldig te inventariseren welke verwijzing er eventueel nodig is.

 • EENHEID PSYCHIATRISCHE SPOEDINTERVENTIE EPSI – CRISISEENHEID MIDDELEN CrEM Brugge: psychiatrische spoeddienst voor gebruikers van legale en illegale middelen (vanaf 16 jaar). De dienst biedt 24/24 kortdurende crisisopvang en oriëntatie naar gepaste vervolgzorg. Gebruikers kunnen er maximaal 5 dagen verblijven.

 • DE SLEUTEL -CRISISINTERVENTIECENTRUM Wondelgem: motivatie- en veranderingsgerichte crisiswerking voor gebruikers van illegale middelen (vanaf 17 jaar). Het programma duurt maximaal 6 weken.

 • KOMPAS VZW – CRISIS Kortrijk: 4-fasig crisisprogramma voor minder- en meerderjarigen met een illegale middelenproblematiek (eventueel in combinatie met alcohol en/of medicatie). 24/24 bereikbaar. Het programma duurt idealiter 5 weken.

PAAZ PSYCHIATRISCHE AFDELING ALGEMEEN ZIEKENHUIS

Een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis biedt residentiële psychiatrische hulpverlening. Een patiënt/cliënt verblijft er dus meestal dag en nacht. Een PAAZ is meestal gericht op kortere opnames.

 • AZ DAMIAAN – PSYCHIATRIE Oostende: crisisbehandeling, stabilisatie van de problematiek en herstel van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren voor legale en illegale middelengebruikers (minimum 16 jaar). Individuele behandeling en groepstherapie.

 • AZ SINT-JAN CAMPUS HENRI SERRUYS - PSYCHIATRIE Oostende: individuele behandeling en groepstherapie voor personen met een legale middelenproblematiek. Personen met een illegale middelenthematiek kunnen er terecht voor crisisopvang. Minimale leeftijd: 17 jaar.

 • AZ SINT-JAN POLIKLINISCH ONTWENNINGSCENTRUM (POC) Brugge: psychotherapeutische begeleiding voor minder- en meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek.

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS/CENTRUM

Een psychiatrisch ziekenhuis biedt residentiële psychiatrische hulpverlening. Je verblijft er dus dag en nacht. Sommige ziekenhuizen hebben een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren. In tegenstelling tot de PAAZ kan je hier terecht voor langere opnames.

 • PZ ONZE-LIEVE-VROUW Brugge: gefaseerd behandelprogramma voor meerderjarigen met een legale middelenproblematiek. Het programma duurt ongeveer 4 maanden met een jaar nazorg.

 • PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM RUSTENBURG Brugge: psychotherapie voor meerderjarigen met psychische problemen, al dan niet met een legale en/of illegale middelenproblematiek. Doorgaans verblijven patiënten hier 3 tot 6 maanden.

 • PC SINT-AMANDUS – DE OEVER Beernem: open en gesloten afdelingen voor meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek. Er is een specifieke afdeling voor alcoholverslaving en Korsakov-patiënten.

 • PC SINT-FRANCISCUS - DE PELGRIM Oosterzele: gespecialiseerde ontwenningszorg voor meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek. Het programma bestaat uit drie fasen en duurt minimaal 3 maand. Ook koppels kunnen hier samen terecht.

 • PC GENT-SLEIDINGE DUBBELDIAGNOSE  Sleidinge-Evergem: specifieke afdeling voor meerderjarigen met een dubbeldiagnoseproblematiek met een geïntegreerd aanbod van diagnosestelling, crisisopvang, residentiële en ambulante behandeling, beschut wonen en case-management. Zowel personen met een legale en/of illegale middelenproblematiek kunnen hier terecht. Ook aandacht voor de context van de patiënt.

 • PZ HEILIGE FAMILIE DE VLONDER Kortrijk: opnamedienst voor meerderjarigen met een legale middelenproblematiek. Ook opvang en begeleiding voor Kinderen van Ouders met een Psychiatrische of AfhankelijkheidsProblematiek (KOPP en KOAP)

 • PZ HEILIG HART Ieper: behandeling van meerderjarigen met een verslaving aan legale middelen. Behandeling van personen met een illegale drugproblematiek kan enkel kortdurend met het oog op verwijzing naar daartoe gespecialiseerde centra. Patiënten kunnen hier 24/24 terecht en verblijven hier minimaal 5 weken.

 • PC SINT-JAN BAPTIST – EENHEID VITA Zelzate: gefaseerde behandeling voor meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek (ook combigebruik). Duur van het programma is 6 maand tot meer dan een jaar.

 • KARUS – KASTEELPLUS Sint-Denijs-Westrem: verschillende afdelingen voor minder- en meerderjarigen met een afhankelijkheidsproblematiek, namelijk (1) een drugunit voor jongeren tussen 15 en 25 jaar met drugproblemen, (2) een crisisopnamedient en (3) een behandelprogramma rond alcohol en/of medicatie met groepstherapie in opname.

 • PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM RUSTENBURG Brugge: psychotherapie voor meerderjarigen met psychische problemen. Ook medicamenteuze ondersteuning. Het programma duurt 3 tot 6 maanden.

 • KLINIEK SINT-JOZEF – CENTRUM PSYCHIATRIE EN PSYCHOTHERAPIE Pittem: 2-fasisch ontwenningsprogramma van minimaal 3 weken met een nazorgprogramma van 2 jaar. De dienst is 24/24 bereikbaar en richt zich tot meerderjarigen (tot 60 jaar) met een afhankelijk aan alcohol, medicatie, cannabos en nicotine.

KORTDUREND PROGRAMMA

THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP

Een Therapeutische gemeenschap (TG) is een langdurig residentieel behandelmodel voor personen met bijvoorbeeld een middelenproblematiek. Binnen de TG’s wordt de werking van de groep als cruciaal beschouwd voor de behandeling. De bewoners verblijven er voltijds en vrijwillig gedurende een langere periode.

 • DE SLEUTEL – THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP TGM Merelbeke: therapeutische gemeenschap voor personen vanaf 17 jaar, met een legale of illegale middelenproblematiek, die reeds de fysieke ontwenning achter de rug hebben. Het programma bestaat uit een startmodule (1 maand), een module rond inzicht en oriëntering (9 maand), zelfstandig wonen in een tussenhuis (9 maand) en alleen wonen met coaching (6 maand).

 • DE SLEUTEL – DUBBELDIAGNOSE TGG Gent: Langdurig motivatie- en groepsprogramma voor mannelijke meerderjarigen met een illegale middelenproblematiek én een psychiatrische aandoening. Het programma bestaat uit 4 fasen, van telkens 4 tot 6 maanden.

 • KOMPAS VZW – DE KIER Kortrijk: residentiële opname van minder- en meerderjarige met een illegale middelenthematiek (en eventueel een medicatieproblematiek). Er ios nabegeleiding voorzien voor ongeveer 6 maand na het beëindigen van het programma.

 • DE KIEM Gavere: residentiële opname voor adolescenten en volwassenen met een alcohol-, medicatie- of illegale middelenproblematiek, bestaande uit een onthaalafdeling (4 tot 8 weken), een therapeutische gemeenschap (9 tot 10 maanden) en een halfweghuis (6 tot 8 weken). Daarna mogelijkheid tot ambulante halfwefbegeleiding voor 6 maanden. De context wordt meegenomen in de begeleiding.

Deelwerking: TIPI Gavere: woonhuis met 4 studio’s voor zwangere vrouwen of alleenstaande ouders met een illegale middelenproblematiek. Overdag wordt het programma van TG De Kiem gevolgd.

 • ADIC – OP+ Antwerpen: ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders met kinderen, waarbij de ouders samen met zijn/haar kind wordt opgenomen. Het programma duurt gemiddeld 8 tot 10 weken. In Adic vzw zijn er ook zorg-, behandeling- en ontwenningsprogramma’s voor volwassenen met een afhankelijkheidsproblematiek.


4. Zelfhulp

 • SOS NUCHTERHEID Oostende: vrijzinnig en humanistische zelfzorg. Geven 24/24 informatie en telefonische opvang aan meerderjarigen met een legale of illegale middelenproblematiek. Nuchterheid tijdens de bijeenkomsten is een vereiste.

 • ANONIEME ALCOHOLISTEN AA Oostende: Zelfhulpgroepen voor meerderjarigen met een alcoholproblematiek.
  Deelwerkingen:

  • Al-Anon: hulp aan partners, familieleden of vrienden van mensen met problematisch middelengebruik

  • Al-ateen: hulp aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP)

 • OUDERWERKING MSOC Oostende: dochterproject van MSOC Oostende voor ouders van volwassen gebruikers van illegale middelen.

 • DE DRUGLIJNOnline zelfhulp met zelftesten rond gebruik en kennis van veelvoorkomende middelen. Bevat advies en informatie voor minder- en meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek en hun directe context of voor hulpverleners.