Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Waarover gaat dit?

Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op dringende medische hulp.

Wie heeft hier recht op?

  • Je hebt geen wettig verblijf.
  • Je woont in Oostende.
  • Je hebt niet genoeg geld.

Waar kun je hiervoor terecht?

Eénloket - Sociaal Huis Oostende
Edith Cavellstraat 15
059 59 10 10
onthaal@sho.be
www.sho.be

open: dinsdag en donderdag van 9 tot 11.30 uur