Het Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Het Persoonsvolgend Budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar dat dient om zorg en ondersteuning in te kopen. Het is bedoeld voor mensen die door hun handicap intensieve of frequente handicap-specifieke ondersteuning nodig hebben.

Met een PVB kan je o.a. volgende zorg en ondersteuning inkopen:

- Dagondersteuning
  dit is begeleiding en permanentie in groep overdag, gedurende een aantal dagen per week of een
  hele week (bv. activiteiten in een dagcentrum)
- Woonondersteuning
  dit is begeleiding en permanentie in groep ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends, gedurende een aantal
  nachten per week of een hele week (bv. bij een vergunde zorgaanbieder, in een erkend
  ouderinitiatief, …)
- Individuele psychosociale begeleiding
- Individuele praktische begeleiding
  dit is praktische begeleiding bij ADL-activiteiten (bv hulp bij het wassen en aankleden, inschakelen van
  poetsdienst of gezinszorg, vervoersdienst, …)
- Globale individuele ondersteuning
  dit is een-op-een-begeleiding die meerdere levensdomeinen kan omvatten met focus op het aanleren
  van praktische zaken, gedurende een aantal uur per week (bv. huishoudelijke taken, koken, bij een
  thuisbegeleiding betalen, …)
- Oproepbare permanentie inschakelen (bv. hulp oproepen na een val, …)

Wie meer informatie wenst over de aanvraagprocedure van een Persoonsvolgend Budget  kan  terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van zijn/haar ziekenfonds.

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. Dit budget kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen. Met het budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen.

Het persoonsvolgend budget is de tweede trap van de persoonsvolgende financiering.

Voorwaarden

U kunt een Persoonsvolgend Budget aanvragen vanaf 17 jaar. U kunt het budget combineren met:

  • tegemoetkomingen van andere instanties (bv. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het ziekenfonds,... )
  • tussenkomsten van het VAPH voor de aanschaf van hulpmiddelen.

Procedure

Om een persoonsvolgend budget te ontvangen moet u een aanvraagprocedure bij het VAPH doorlopen. Als uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget is goedgekeurd, en het budget is opgestart, moet u overeenkomsten met ondersteuners afsluiten en registreren. Nadien kunt u de gemaakte kosten indienen bij het VAPH, en worden deze kosten terugbetaald. 

In bepaalde situaties is er nood aan onmiddellijke ondersteuning. U vindt meer informatie over de spoedprocedure op de website van het VAPH. De spoedprocedure bij een noodsituatie wordt binnen de 10 werkdagen behandeld. 

Kostprijs

Het persoonsvolgend budget is een gepersonaliseerd budget per jaar. Dit budget kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro, of een puntenaantal. In welke budgetcategorie iemand terecht komt, hangt af van de noden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.