Middelengerelateerde informatie of vragen

Hoofdthemas

Aanspreekpunt binnen de Stad

Het Drugbeleid van de Stad Oostende streeft ernaar een antwoord te bieden op vragen van de bevolking en/of intermediairen met betrekking tot het thema ‘drugs’. Het betreft niet enkel illegale middelen als cannabis, xtc,  speed, cocaïne, enz. maar ook legale middelen als tabak, alcohol en medicatie.

Binnen de stad Oostende is de coördinator Drugbeleid Lotte Meersman het centraal aanspreekpunt voor alle middelengerelateerde vragen. U kunt haar steeds bereiken via 059 25 86 06 of lotte.meersman@oostende.be.

Af en toe verstuurt het Drugbeleid ook een nieuwsbrief of losse nieuwsflashes. Indien u interesse heeft om hierop in te tekenen kan dit steeds via www.oostende.be/nieuwsbrieven.


Drugwegwijzer

Specifiek naar de medische sector werd in 2018 de brochure ‘Drugwegwijzer voor huisartsen en apothekers’ opgemaakt. Deze brochure is gratis te verkrijgen via de coördinator Drugbeleid of hieronder in pdf te downloaden.

Brochure Drugwegwijzer

Af en toe verstuurt het Drugbeleid ook een nieuwsbrief of losse nieuwsflashes. Indien u interesse heeft om hierop in te tekenen kan dit steeds via dit formulier: www.oostende.be/nieuwsbrieven.


MSOC Oostende – Spuitenruil

Het MSOC Oostende is een ambulant centrum voor meerderjarige personen met een illegale drugproblematiek, alsook hun nabije omgeving,  die het gevoel hebben dat ze nergens ander meer terechtkunnen voor hulp. Een multidisciplinair team staat in voor de medische, psychische en sociale begeleiding, ondersteuning en behandeling van deze doelgroep. Lokaal vormt het MSOC het expertisecentrum waar intermediairen terechtkunnen voor adviesverlening rond illegaal middelengebruik. De werking van het MSOC bestaat uit substitutiebehandeling, drughulpverlening, instuif, ouderwerking, KiDO-project en spuitenruil.

Spuitenruil richt zich specifiek op de schadebeperking, preventie en gezondheidsbevordering voor injecterende druggebruikers. Spuitenruil staat in voor de recuperatie van zwerfspuiten, de bedeling van materiaal en de bedeling van nieuwe spuiten via apothekers en ruilpunten. Tevens kunt u bij Spuitenruil terecht voor advies rond HIV-aids, hepatitis B/C, tuberculose, overdosispreventie, spuitabcessen en andere risico’s die verbonden zijn aan onveilig druggebruik.

Zowel het MSOC als Spuitenruil kunt u vinden in de Perronstraat 1 te Oostende of bereiken via het algemeen nummer 059 51 63 29.