Project 'Alternatieve dagbesteding' - KOMAF!

Hoofdthemas

Project ‘Alternatieve dagbesteding’ – KOMAF!

Wat?

KOMAF! zet maximaal in op veerkracht, weerbaarheid en zelfredzaamheid. Dat doet KOMAF! door ruimte te maken voor individuele begeleiding op maat. Tijdens de vormingsmomenten staan zelfreflectie en het ontwikkelen van sterke sociale en schoolse vaardigheden centraal.

Doelgroep?

KOMAF! begeleidt jongeren van 12 tot 18 jaar die geen of weinig aansluiting vinden in de school waar ze zijn ingeschreven.

Aanmelding?

De aanmelding voor KOMAF! verloopt via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) aan de hand van een digitaal aanmeldingsplatform.

Contactgegevens?

Stad Oostende – dienst Onderwijs en Maatschappij - 059 25 89 51

Groep INTRO:  

Stans Van Hoeck - Stans.vanhoeck@groepintro.be - 0473 52 98 16

Kathy Moerman - Kathy.Moerman@groepintro.be - 0499 69 35 10

Nathalie Daems- nathalie.daems@groepintro.be – 0479.90.14.02