Project 'Alternatieve dagbesteding' - KOMAF!

Hoofdthemas

Project ‘Alternatieve dagbesteding’ – KOMAF!

Wat?

KOMAF! zet maximaal in op veerkracht, weerbaarheid en zelfredzaamheid. Dat doet KOMAF! door ruimte te maken voor individuele begeleiding op maat. Tijdens de vormingsmomenten staan zelfreflectie en het ontwikkelen van sterke sociale en schoolse vaardigheden centraal.

Doelgroep?

KOMAF! begeleidt jongeren van 12 tot 18 jaar die geen of weinig aansluiting vinden in de school waar ze zijn ingeschreven.

Aanmelding?

De aanmelding voor KOMAF! verloopt via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) aan de hand van een digitaal aanmeldingsplatform.

Contactgegevens?

Stad Oostende – dienst Onderwijs en Maatschappij - onderwijsenmaatschappij@oostende.be - T 059 25 89 51

Groep INTRO:  

Jana Keymeulen -  jana.keymeulen@groepintro.be - M 0473 52 66 12

Jozefien Morre - jozefien.morre@groepintro.be - M 0473 52 99 15

Nathalie Daems - nathalie.daems@groepintro.be – M 0479 90 14 02

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.