Project 'Digitaal mee met je kadee' ondersteunt ouders met jonge kinderen

Vlak voor de kerstvakantie kreeg Stad Oostende het heugelijke nieuws dat de West-Vlaamse deputatie beslist heeft om het project 'Digitaal mee met je kadee' goed te keuren in het kader van de subsidies voor projecten flankerend onderwijsbeleid.

Stad Oostende zal hierdoor een subsidie krijgen van 6.875,00 euro.

Voor het project ‘Digitaal mee met je kadee’ werkt Stad Oostende samen met de drie andere West-Vlaamse centrumsteden Brugge, Kortrijk en Roeselare en de Centra voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek en Midden-Zuid-West-Vlaanderen.

‘Digitaal mee met je kadee’ wil de digitale skills van ouders versterken zodat ze hun weg vinden naar de schoolmedia. De bedoeling is dat ouders zelfstandig kunnen werken met die schoolmedia en zo gemakkelijker de schoolcarrière van hun kind(eren) kunnen (op)volgen. De COVID-19-crisis heeft nog duidelijker gemaakt hoe actueel en noodzakelijk deze digitale inclusie is.

Om het project te realiseren, kopen de vier West-Vlaamse centrumsteden lesgevers-uren bij de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie. De Centra voor Basiseducatie worden in Vlaanderen algemeen beschouwd als één van de cruciale partners waar er gewerkt wordt aan geletterdheidsvaardigheden waaronder digitale geletterdheid.

Het project, dat loopt over één kalenderjaar, omvat een proeftuin per centrumstad in twee schoolse omgevingen.  De cursus wordt over maximum drie maanden gespreid, met 1 à 2 leermomenten van 2,5 à 3 uur per week met 8 tot 10 ouders.

Het project richt zich naar (kwetsbare) laaggeletterde ouders met bij voorkeur kinderen binnen de derde kleuterklas (vervroegde leerplicht) en de eerste graad van het lager onderwijs. Zo zijn ouders mee van bij de start en voorbereiding van de verdere schoolcarrière van hun kind(eren).

Momenteel worden de inhoud van de cursus, het tijdspad en de twee pilootscholen in kaart gebracht. De eerste proeftuin gaat ten vroegste eind april 2021 van start.

Voor meer info kun je een mail sturen naar geert.saelens@oostende.be en griet.inghelbrecht@oostende.be.

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 16.41 u.