Project Gerechtsplein

Het Gerechtsplein werd met de hulp van buurtbewoners in juni 2023 tijdelijk heringericht. Dat gebeurde naar aanleiding van het project Beter in 't Westerkwartier. In september 2023 besliste de Stad om de opstelling op het Gerechtsplein te behouden. Daarnaast ondersteunt de Stad in navolging ook nog activiteiten rondom het Gerechtsplein. 

De wijk Westerkwartier is met ongeveer 16 000 inwoners de dichtstbevolkte wijk van Oostende. Het aantal inwoners is er de voorbije tien jaar sterk toegenomen. Er wonen veel grote jonge gezinnen, maar ook een grote groep senioren. De sterke bevolkingsgroei zorgt ervoor dat de publieke ruimte beperkter is dan in andere wijken van de Stad.

Wijkbewoners gaven aan dat ze meer groen wilden in de wijk met ruimte voor ontmoeting, rust en ontspanning. Na een intensief inspraakproject, maakte de Stad samen met Urban Connector, een innovatie- en adviesbureau voor duurzame steden en warme buurten, een plan voor het Gerechtsplein. De Stad, het AGSO, buurtbewoners en wijkorganisaties bundelden hun krachten om het plein in te richten. 

Kleine aanpassingen

Op basis van observaties, signalen en reacties van buurtbewoners evalueerde de Stad de tijdelijke opstelling in september 2023. De Stad is heel tevreden met de resultaten van het participatief traject en gaf groen licht om de opstelling te behouden mits een aantal kleine aanpassingen. Zo zal er een aanpassing gebeuren aan de beplanting die nu meer op de seizoenen wordt afgestemd. De kruidenbakken verdwijnen en vanaf nu staan de buurtbewoners zelf in voor het verzorgen van de beplanting op het Gerechtsplein. De inrichting en opstelling van de speelelementen in de Sint-Catharinapolderstraat worden weggenomen omdat er te weinig draagvlak is van de omwonenden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.