CondoReno

In Oostende zijn ongeveer 59% van de residentiële gebouwen appartementen. Veel van deze gebouwen dateren van na de Tweede Wereldoorlog en werden sindsdien nooit meer gerenoveerd. 

Nochtans heeft de grondige renovatie van appartementen zo zijn voordelen: 

 • Verhogen van het wooncomfort
 • Verlengen van de levensduur van het gebouw
 • Verhogen van de verkoopwaarde van het gebouw
 • Verlagen van de energie- en onderhoudskosten
 • Creëren van een toekomstbestendig & klimaatadaptief ontwerp
 • Verfraaiing van het stadsbeeld


Energiehuis Oostende is partner in het Europees project CondoReno, waar het de renovatiegraad van de appartementsgebouwen in de stad wilt verhogen. Het project is onder leiding van de Technische Universiteit van Delft (lees: TU Delft) en in samenwerking met tal van internationale en Vlaamse partners. 

Gedurende de looptijd van het project (4 jaar) wordt onderzocht hoe de hedendaagse drempels van de renovatie van een appartement kunnen worden weggewerkt. De complexiteit van een doorgedreven renovatie, de zoektocht naar een haalbare financiering van de renovatiewerken,  efficiënte uitvoering van de werken, kwaliteitsgarantie, … kortom: het project werkt naar een systeem dat een technische, administratieve, financiële & sociale ontzorging biedt aan de Vereniging van Mede-Eigenaars (afk. VME) en bijgevolg aan de bewoners van het appartement. Op het einde van het project zullen 5 pilootprojecten worden gerenoveerd naar een EPC A-label (i.e. <100 kWh/m2/jaar).

Het ontwerp van zo’n toekomstbestendig appartementsgebouw beoogt niet enkel hoge energetische performantie, maar houdt ook rekening met hernieuwbare energie, brandveiligheid, toegankelijkheid, sociale inclusie, klimaatadaptie, etc. Naast het uitzoeken van de meest haalbare manier, zal het Energiehuis ook een aantal appartementsgebouwen begeleiden die willen renoveren naar een EPC-label A. 

Projectomschrijving

Om de renovatiegolf te ondersteunen zijn geïntegreerde renovatiediensten (Integrated Home Renovation Services, afgekort IHRS) nodig die het gehele renovatieproces ondersteunen. De meeste renovatiediensten richten zich op het advies en de ondersteuning van individuele huiseigenaren, zijn niet zelfvoorzienend en stuiten op beheers- en financieringsproblemen wanneer ze te maken hebben met appartementsgebouwen, die de meerderheid van de woningen in grote steden in de Lage Landen uitmaken.

Het CondoReno project (Creating and Multiplying Integrated Home Renovation Services for private condominiums in the Netherlands and Flanders) coördineert en ondersteunt de opmaak van zes IHRS voor gebouwen in mede-eigendom van meerdere particulieren huiseigenaars, die gericht zijn op de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) in Nederland en Vlaanderen. Tegelijkertijd wordt de weg vrijgemaakt voor de opschaling van dergelijke IHRS. 

Project partners

Het partnerschap omvat ervaren projectmanagers en onderzoekers, marktgerichte koplopers, koplopers van lokale overheden, renovatieopleiders, aannemersverenigingen en verenigingen van vastgoedeigenaren.

 • Technische Universiteit Delft (NL)
 • Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren – WNR (NL)
 • Stichting KERN (NL)
 • Stad Antwerpen (BE)
 • Stad Mechelen (BE)
 • Energiehuis Oostende (BE)
 • Agence Parisienne du Climat Association – APC (FR)
 • Union Internationale de la Propriete Immobiliere – UIPI (BE)
 • European Builders Confederation – EBC (BE)
 • Embuild (BE)

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 2.023.755,20 euro en wordt voor 95% gefinancierd door het Environment and Climate Action (LIFE) programma van de Europese Commissie. Het projectbudget van Energiehuis Oostende bedraagt 146.028,25 euro.

Looptijd

Het project loopt vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 30 september 2026.

Projectwebsite

Alle info over het Europese project vind je op Home - CondoReno

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.