Projectoproep Ontwikkelen burgerschapscompetenties

Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving
Om kinderen en jongeren voor te bereiden op de samenleving van morgen én om hen in staat te stellen deze samenleving mee vorm te geven, moet onderwijs inzetten op actief burgerschap. Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting leerkrachten en andere onderwijsactoren financieel ondersteunen en zo stimuleren om te experimenteren met nieuwe, participatieve onderwijspraktijken gericht op het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.  

Deze oproep kadert binnen Veranderwijs.nu, het onderwijsvernieuwingsplatform in Vlaanderen. 

 

Voor wie?

Onderwijsactoren (leerkrachten, directies, pedagogische begeleiders, …) uit het kleuter-, lager, of secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap die tijdens het schooljaar 2019-2020 willen experimenteren met participatieve burgerschapseducatie, kunnen een dossier indienen.

Meer informatie is terug te vinden via volgende link:
 Projectoproep "Ontwikkelen Burgerschapscompententies"

Gepubliceerd op vrijdag 12 april 2019 11.29 u.