Pro -M : ondersteuning van en voor ouders en professionals

Om professionals in de vroege kinderjaren (leeftijd 0 - 3 jaar) te ondersteunen bij de meertalige opvoeding, werd een (4-jarig) project, "Pro-M" opgezet. Er nemen 3 pilootregio's deel : Oostende, Heusden-Zolder en Antwerpen Kielpark.

Onze samenleving wordt steeds diverser, ook op het vlak van taal. Meer en meer kinderen groeien op in een meertalige context. Zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin dat bij 29% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2018 de meest gesproken taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is. In grootstedelijke contexten ligt dit aantal nog hoger. Meertaligheid in de vroege kinderjaren (0 tot 3 jaar) is dus een realiteit.

Het groeiende aantal meertalige gezinnen die o.a. de kinderopvang over de vloer krijgt, brengt een enorme rijkdom en kleur mee, maar stelt de professionals die er werken tegelijk voor heel wat uitdagingen. 

In 2018 namen heel wat onthaalouders en ouders van Gezinsopvang Oostende deel aan het eerste onderzoeksluik. Zij vulden vragenlijsten in over meertalig opgroeien en samenwerking tussen ouders en professionals. Het tweede onderzoeksluik is een kwalitatief onderzoek met interviews, groepsgesprekken en observaties. 

Op regelmatige basis gaan Aaike en Fenella (pedagogisch coach van de stedelijke kinderopvang) naar een Pro-M overleg voor professionals uit het veld van de kinderopvang. Het is de bedoeling om een reflectie-instrument over meertaligheid in de kinderopvang te ontwikkelen.

Meer informatie vinden jullie op de website http://pro-mproject.be/

Gepubliceerd op donderdag 27 februari 2020 18.02 u.