Provinciedomein Raversyde

Provinciedomein Raversyde

Hoofdthemas

De oorsprong van het provinciedomein Raversyde ligt in het begin van de 20ste eeuw. Koning Leopold II was een trouwe bezoeker en inwoner van Oostende en gecharmeerd door het landelijke Oud-Raversijde, waar hij vanaf 1902 een aantal eigendommen kocht. Leopold II liet een koninklijk chalet, een tuinpaviljoen en een huis voor het personeel optrekken, volgens de plannen van de Noorse architect Ivar Knudsen.

In december 1914, aan het begin van WO I, staken de Duitsers het koninklijk chalet in brand omdat het een herkenningspunt kon zijn voor de Britse marine. In 1915 werd de Batterij Aachen op die locatie gebouwd, als verdediging tegen een eventuele geallieerde aanval van op zee. Batterij Aachen is de enige bewaard gebleven kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens WO II streken de Duiters opnieuw neer in Raversijde en bouwden ze er een deel van hun Atlantikwall, een verdedigingslinie over de hele kuststrook van de Noordzee.

In 1950 kwam Prins Karel op het domein wonen, tot aan zijn dood in 1983. Prins Karel was het waarnemend staatshoofd van België tussen 1944 en 1950, als vervanging van zijn broer, Koning Leopold III, die na de oorlog niet kon terugkeren naar ons land. Prins Karel breidde het domein uit en bewaarde de constructies uit de twee wereldoorlogen. 

Het natuurpark van het domein Raversyde is een uniek stukje natuur aan onze kust. Het park ligt gedeeltelijk in beschermd duingebied en met een oppervlakte van bijna 50 hectare biedt het een prachtig kader om wandelend, joggend of fietsend te ontdekken. De overgang van duinen naar polderlandschap vind je niet vaak aan de kust. Het gebied ligt juist op die grens en is hierdoor een bijzondere plek, met bijzondere plant- en diersoorten. Denk maar aan de woudaap (een zeldzaam reigertje) of de teruggetrokken waterral met zijn kenmerkende roep. ’s Ochtends vroeg word je getrakteerd op een prachtig concert van allerlei vogelsoorten zoals fitis, blauwborst, grasmus, braamsluiper en nachtegaal. In de bunkers overwintert een vijftal zeldzame vleermuissoorten. Wist je dat er ook eikelmuizen op het domein voorkomen? Je herkent ze aan hun typische ‘zorro’masker.

In de duinen groeit de Bokkenorchis, één van de grootste orchideeënsoorten van ons land. Aan de zeezijde van de duinen vind je Blauwe Zeedistel. Beide plantensoorten zijn beschermd.

www.raversyde.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.