Waar naartoe met psychische moeilijkheden?

Hoofdthemas

We leven in een stressvolle maatschappij. De laatste jaren hoor je steeds vaker over mensen die kampen met burnout, depressie en andere psychologische
problemen. Uit cijfers blijkt dat één op vier mensen vroeg of laat te maken krijgt met min of meer ernstige psychische problemen. Gelukkig wordt het onderwerp meer en meer bespreekbaar. Denk maar aan het succes van initiatieven zoals Rode Neuzendag dat onder meer jongeren mentaal weerbaarder moeten maken.
 
Heb je het zelf soms moeilijk? Heb je nood aan een gesprek? De eerste stap is om te durven praten over je problemen. Ga een gesprek aan met familie of vrienden
en indien nodig met een professional. Weet je niet goed waar naartoe voor een eerste gesprek? We geven je een kort overzicht van de initiatieven in Oostende.

Jongeren

Over kop-Huis
 • Voor jongeren tot 25 jaar
 • Biedt laagdrempelige ondersteuning en professionele therapeutische hulp. Ook mogelijkheid tot chat
 • Vrij toegankelijk
 • 0483 75 84 88 of oostende@overkop.be
TEJO
 • Voor jongeren tussen 10 en 20 jaar
 • Biedt gratis kortdurende ambulante therapie
 • Vrij toegankelijk
 • 0470 87 16 13 of info.oostende@tejo.be

AWEL

 • Gratis en anoniem
 • Voor kinderen en jongeren
 • 102 of www.awel.be.

Volwassenen

Psychiatrisch Expertise Team (PET)
 • Vanaf 14 jaar
 • Geeft onmiddellijk advies en consult, ondersteuning bij signaalherkenning en risicotaxatie, screening en indicatiestelling, kortdurende behandeling, en toeleiding naar gespecialiseerde zorg, zoals CGG, Covias, PAAZ, ...
 • Aanmelding door alle eerstelijnshulpverleners
 • 059 40 26 94
ELP 18 – 64 jaar
 • Voor volwassenen met milde tot matige psychische problemen
 • Tarief: 11 of 4 euro
 • Aanmelding via doorverwijzing van de huisarts is vereist
 • 0485 83 97 57 of www.eerstelijnspsycholoognwvl.be
Mobiel Crisisteam
 • Kortdurende crisisbegeleiding aan huis bij volwassenen (18+) met een psychische of psychiatrische problematiek
 • Aanmelding kan telefonisch door arts, behandelend psychiater of psycholoog
 • 059 65 05 90 (bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur en in het weekend/op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

Zelfmoordlijn

Tele-Onthaal

Ouderen

ELP 65+
 • voor 65+ met milde tot matige psychische problemen
 • Biedt kortdurende en oplossingsgerichte therapie
 • Tarief 4 of 11 euro
 • Huisbezoek is mogelijk
 • Aanmelding kan door elke eerstelijnshulpverlener of door de cliënt zelf
 • 0473 36 11 28 of www.oostende.be/eerstelijnspsycholoog
CAPE
 • voor 60+, thuiswonend, zorgbehoevend én hun mantelzorger
 • Bieden casemanagement, nachtzorg, ergotherapie aan huis en psychologische ondersteuning
 • Tarief 4 of 11 euro
 • Aanmelding kan door elke eerstelijnshulpverlener of door de cliënt zelf
 • 0485 67 43 36 of info@zorg-cape.be
 

Een zelfstandige psycholoog of psychotherapeut kan je bereiken via www.vind-een-psycholoog.be en www.vindeentherapeut.be
 
Psychologen en psychotherapeuten hebben aparte specialisaties en staan open voor verschillende doelgroepen. Niet iedereen is gediplomeerd. Meer info hierover vind je op www.compsy.be/nl/psychologist/search
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.