College van Burgemeester en Schepenen

Samenstelling

  • Bart Tommelein Open VLD

    Burgemeester
    Bevoegdheden

    Burgemeester

    Algemene Coördinatie Armoedebestrijding
    Veiligheid
    Politie
    Brandweer
    Toerisme
    Kursaal (exploitatie)
    Stadsmarketing
    Communicatie
    Sociale Media
    Participatie
    Administratieve Vereenvoudiging
    Begroting en Financiën
    Digitalisering en ICT
    Personeel
    Interne communicatie
    Ziekenhuizen
    Juridische zaken
    Verzekeringen
    Intrafamiliaal geweld
    Administratief archief
    Evenementen
    Vergunningen
    Fraudebestrijding
    Bestuurszaken
    Strategische coördinatie
    Smartcity
    Toegangspoort
    Uitloket

  • Björn Anseeuw N-VA

    Eerste Schepen
    Bevoegdheden

    Eerste schepen - schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing

    Openbare Werken
    Mobiliteit
    Bezetting Openbaar Domein
    Inrichting Openbaar Domein
    Groenvoorziening
    Netheid / Afvalbeleid
    Parkeerbeleid
    Technische Diensten
    Rollend Materieel
    Openbare Nutsvoorzieningen
    Openbare Verlichting
    Centrale Aankopen
    Stadseigendommen
    Autonome Gemeentebedrijven (AGSO/Mobil-O)
    Concessies
    Kursaal (gebouw)

  • Silke Beirens Groen

    Tweede Schepen
    Bevoegdheden

    schepen van Mens en Milieu

    Leefmilieu
    Klimaat
    Energie
    Energiehuis 
    Kwetsbare gebieden
    Natuur
    Dierenwelzijn
    Landbouw
    Buitengoed
    Kinderboerderij
    Onthaalouders
    Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)
    Kinderopvang / Kinderdagverblijven
    Gelijke Kansen
    Anti-discriminatiebeleid
    Integratie / Diversiteit / Emancipatie
    Internationale Samenwerking
    Reddingsdiensten
    Voedselstrategie

  • Kurt Claeys Open VLD

    Derde Schepen
    Bevoegdheden

    schepen van Ruimte en Wonen

    Ruimtelijke Ordening
    Wonen
    Stedelijke Ontwikkeling
    Omgevingsvergunningen
    Privaat Publieke Samenwerking (PPS)
    Bouwinspectie
    Geografisch Informatie Systeem (GIS)
    Multibel
    Sociale Woningbouw
    Onroerend Erfgoed
    Rollend Fonds

  • Charlotte Verkeyn N-VA

    Vierde Schepen
    Bevoegdheden

    schepen van Ondernemen

    Ondernemen
    Economie
    Werk
    Sociale Economie
    Economisch huis (EHO)
    Horeca
    Haven
    Luchthaven
    Visserij
    Kermissen
    Markten

  • Bart Plasschaert CD&V

    Vijfde Schepen
    Bevoegdheden

    schepen van Vrije Tijd

    Sport
    Cultuur
    Jeugd
    CC De Grote Post
    Cultureel Erfgoed
    Bibliotheek
    Zwembad
    Kunstonderwijs
    Cultureel Archief
    Verenigingen / Middenveld
    Duin en Zee

  • Hina Bhatti Open VLD

    Zesde Schepen
    Bevoegdheden

    schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid

    Bevolking
    Burgerlijke Stand
    Ceremonieën
    Erediensten
    Begraafplaatsen
    Begrafenissen
    Toegankelijkheid
    Mensen met een beperking
    Koetsen
    Taxi’s
    Stadsfiguur James
    Oostende@internet
    Crematorium

  • Maxim Donck N-VA

    Zevende Schepen
    Bevoegdheden

    schepen van Samenleven

    Ontmoetingscentra
    Buurt- en Wijkwerking
    Stadsmariniers
    Gemeenschapswachten
    Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
    Handhaving
    Preventie
    Antidrugsbeleid / Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)
    Uitgaansbeleid
    Carnaval
    Wijkfeesten
    Oostende Feest
    Oostendedag

  • Natacha Waldmann Groen

    Achtste Schepen
    Bevoegdheden

    schepen van Welzijn en Zorg

    Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
    Woon- en Thuiszorg
    Armoedebeleid
    Sociaal Beleid / SARO
    Onderwijs / Leren
    Volksgezondheid
    Seniorenbeleid
    Jeugdzorg
    Woonopvangcentra
    Serviceflats
    Straathoekwerkers
    Sociaal Verhuur Kantoor (SVK)
    Crisisnetwerk
    Crisisopvang