Re:present steunt nieuw ondernemerspotentieel

Nieuwkomers ondervinden veel hindernissen op zoek naar waardig werk. Ondernemen kan een gepaste uitweg zijn. Daarom wil Represent via outreachend werken nieuwkomers stimuleren tot ondernemerschap en hun ondernemerspotentieel aanwakkeren.

De deelnemers zijn nieuwkomers die zin hebben om te ondernemen en samen willen ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Er is geen ervaring, vorming of opleiding vereist. Binnen de groep van nieuwkomers gaat er extra aandacht naar kortgeschoolde jongeren (18 tot 30 jaar), werkzoekenden en vrouwen.

Het project bestaat uit twee piloottrajecten en de ontwikkeling van een toolkit. De toolkit is een samenvatting van het proces dat dient als inspiratie om via outreachend werk aan de slag gaan met nieuwkomers en ondernemerschap. De piloottrajecten vinden plaats in Oostende en Gent en bestaan uit 4 fases (zie hieronder).

Na een piloottraject zijn de deelnemers meer zelfverzekerd, beter gewapend in hun professionele leven en geactiveerd om een volgende stap te ondernemen. Mogelijks levert het hen sneller een job op die beter bij hun past of starten ze zelfstandig (met de verdere ondersteuning op maat).

Het is pijnlijk duidelijk dat – ondanks de laagste werkloosheidsgraad in veertig jaar – we een groot verschil zien in werkzaamheidsgraad bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: ouderen, mensen met een beperking, kortgeschoolden en mensen met een migratie-achtergrond. Zeker die laatste groep blijft in de werkzaamheidsgraadcijfers onderaan staan (Moens, 2019). Om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te laten stijgen, is het cruciaal om in te zetten op sociale inclusie en activering.

Fase 1: vindplaatsgericht werken

  1. Deelnemers bereiken en verbinden: via inloopdagen (elke vrijdag), aanwezigheid in het straatbeeld en activiteiten met potentiele deelnemers.
  2. Samenwerkingen opzetten met lokale organisaties en sleutelfiguren.
  3. Drempels en noden detecteren.

Fase 2: workshops rond drempels

  1. Inspireren: via een community day (begin juli) organiseren we een evenement dat deelnemers, bewoners en ondernemers uit de buurt samenbrengt en aanzet om in dialoog te gaan over ondernemerschap.
  2. Oriënteren en verkennen: via activiteiten (her)ontdekken de deelnemers hun passies, talenten en vaardigheden. We doen ook aan reflectie en durven dromen over de toekomst.
  3. Drempels verlagen: via laagdrempelige confrontatie met drempels blijven we stap voor stap deelnemers activeren om initiatief te nemen.

Fase 3: opzetten ondernemersproject

Tijdens deze fase is er ruimte om in groep of individueel met een project te experimenteren. De deelnemers worden gestimuleerd om actief onzekere aspecten te testen. Hierbij betrekken we de bewoners en ondernemers uit de buurt.

Fase 4: doorstroom en nazorg

Tot slot wordt een warme overdracht voorzien van de deelnemers naar organisaties die verdere opvolging voorzien.


Op zoek naar meer info?

Fabio: fabio@idrops.be / +32 494 20 14 32 of Andy: aengels@arktos.be / +32 495 57 01 75

Downloads

Gepubliceerd op donderdag 3 juni 2021 15.48 u.