Reispas voor Belgen: procedure, prijzen en info

Hoofdthemas

Heb je NIET de Belgische Nationaliteit: maak hier een afspraak

Maak een afspraak

Stap 1: de aanvraag

Aanvraag reispas

Stap 2:

Optie 1: afhalen (na verwittiging via sms of e-mail)

Afhalen reispas

Optie 2: *nieuw* thuisbezorgen tegen betaling!

Stad Oostende laat reispassen nu ook aan huis leveren, lees meer...

Procedures en prijzen

Een reispas vraagt u persoonlijk aan.

Deze documenten hebt u nodig:

  • 1 recente pasfoto conform met de normen van de I.C.A.O. in kleur met een volledig lichte en éénkleurige achtergrond 
  • de identiteitskaart
  • (indien van toepassing) de vorige recente reispas. Bij verlies of diefstal ontvangt u een attest om eerst aangifte te doen bij de Lokale Politie.

Er worden enkel nog biometrische paspoorten afgeleverd. Er worden vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) en digitale handtekening (vanaf 6 jaar) afgenomen.

Kostprijs

0-18 jaar

Iedere Oostendaar jonger dan 18 jaar  moet vergezeld zijn van de persoon die het hoederecht bezit (er mag geen vermoeden zijn van verzet door de andere ouder).

Tip : vraag uw reispas aan net vóór de achttiende verjaardag , het bespaart u 42 euro.

Afgiftetermijn

In de gewone procedure geldt een wachttijd van 8 dagen d.w.z. aangevraagd op dinsdag is uiterlijk beschikbaar de volgende woensdag om 15.00 uur.  Bij een spoedprocedure geldt een wachttijd van 1 werkdag indien aangevraagd vóór 15.00 uur. U hoeft niet persoonlijk de reispas af te halen aan de Infobalie (benedenverdieping in het Stadhuis). Het volstaat het aanvraagformulier mee te geven met een vriend(in), kennis of familielid.

Verlenging

Sinds 1 september 2004 wordt geen enkel Belgisch paspoort nog verlengd. Er worden enkel nog paspoorten uitgereikt geldig voor 7 jaar i.p.v. 5 jaar (voor volwassenen) en 5 jaar (voor minderjarigen).

Wanneer een reispas nodig?

Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs.

De informatie heeft betrekking op Belgische onderdanen die voor maximum 90 dagen naar eenzelfde land reizen. Deze informatie is voor wijzigingen vatbaar. Ook kan ze verschillen naargelang het een reis om privéredenen (toerisme, familiebezoek, ...) of om professionele redenen betreft.

De meeste landen, ook de lidstaten van de Europese Unie, leggen voor een langer verblijf bijkomende formaliteiten op.

Inlichtingen over inreisvoorwaarden zijn verder te verkrijgen bij uw reisagent of bij de ambassade van het land van bestemming in Brussel.

De nieuwe internationale voorschriften inzake de beveiliging van reisdocumenten bevelen de invoering van biometrische identificatiekenmerken aan, waardoor een betrouwbare link wordt gelegd tussen het document en de houder ervan.

Sedert begin 2005 is elk paspoort voorzien van een chip. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die de Verenigde Staten stellen aan de landen die willen in aanmerking komen voor deelname aan het Visa Waiver Program. Registratie ESTA  vooraf verplicht !

De gegevens die op de chip (bevindt zich ongeveer in het midden van de achterste kaft) worden opgeslagen zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto en gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk.

Vreemdelingen: reisdocument voor niet-Belgen

Tweede reispas

Een tweede paspoort wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan.
Voorwaarden :

  • Schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoortrichten aan gemeentelijke, diplomatieke of beroepsconsulaire overheid. Indien beroepshalve dient de aanvraag uit te gaan van de werkgever of het bedrijf van de betrokkene.
  • De motivatie moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken, en zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra  paspoort.  Het tweede paspoort moet noodzakelijk zijn en niet enkel gemakkelijk.
  • Bij elke aanvraag bijvoegen : kopieën van de bladzijden met de identiteitsgegevens en de geldigheidsduur en de visa van minder dan een jaar uit het/de al dan niet geldige paspoorten die de belanghebbende reeds heeft.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.