Vreemdelingen: reispas

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Aanvraag reispas voor vreemdelingen

Afhalen reispas

1. Je bent erkend als vluchteling of als Staatsloze:

Je kan een reisdocument aanvragen bij de vreemdelingendienst van de Stad.

2. Je bent NIET erkend als vluchteling of Staatloze en kan geen reisdocument verkrijgen bij je nationale overheid:

De aanvraag moet eerst aan de dienst reis- en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken worden voorgelegd.

Hiervoor volg je volgende procedure : 

  • Je vermeldt in je aanvraag jouw voornaam en FAMILIENAAM, geboorteplaats en –nationaliteit.  Je vermeldt of duidt aan in welke positie je je bevindt en voegt de gevraagde verantwoordingsstukken in bijlage toe. 
  • Je aanvraag mag geen persoonlijke verklaringen of geen persoonlijke uitleg dat je geen nationaal paspoort kan verkrijgen, bevatten.  Dat kan Buitenlandse Zaken toch niet controleren.  Je aanvraag mag niet vermelden voor welke reis je een reisdocument nodig hebt. Niet het reisdoel, maar de bewezen onmogelijkheid een nationaal paspoort te verkrijgen maakt dat je een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen kan aanvragen.

Ouder(s) of voogd moeten de aanvraag voor minderjarigen indienen.

Je stuurt je aanvraag, die aan de voorwaarden moet voldoen,

  • per mail, (of per brief: FOD Buitenlandse Zaken, dienst reis- en identiteitsdocumenten, Karmelietenstaat 15, 1000 Brussel)
  • naar paspoort@diplobel.fed.be
  • met in onderwerp de vermelding AANVRAAG REISDOCUMENT VOOR VREEMDELINGEN

Het onderzoek van een aanvraag door Buitenlandse Zaken kan tot 6 weken duren. 

Is de beslissing positief, dan ontvangt ook jouw stad/gemeente hiervan een kopie en moet je binnen de 2 weken naar je stad/gemeente gaan om het reisdocument te laten opmaken.