Reistoelating voor minderjarigen

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Reistoelating minderjarigen


Nodige informatie aan het loket:

  • gegevens van het kind.
  • exacte datum van de reis.
  • met wie of welke organisatie het kind op reis gaat.
  • je kan vooraf het toestemmingsformulier op deze pagina downloaden en invullen of een exemplaar ter plaatse invullen (link naar formulier).

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.