Renovatiewerken Freinetschool De Zonnebloem: verkeersmaatregelen

Freinetschool BS De Zonnebloem start binnenkort ingrijpende renovatiewerken. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt een aantal (verkeers)maatregelen genomen.

Freinetschool BS De Zonnebloem start binnenkort ingrijpende renovatiewerken. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de ingang van de school tijdelijk verplaatst van de Ieperstraat naar de Leon Spilliaertstraat. Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te blijven garanderen, zal ook de verkeerssituatie aangepast worden.

Verkeersmaatregelen Leon Spilliaertstraat

Een vijftal parkeerplaatsen richten we tijdelijk anders in. Daar komt een zone waar ouders hun kinderen kunnen opwachten en een tijdelijke fietsenstalling.

Verkeersmaatregelen Ieperstraat

De werfzone situeert zich in de Ieperstraat aan de kant van Freinetschool De Zonnebloem. Vooral tijdens werkdagen zal er veel vrachtwagenverkeer zijn van en naar de werf. 

Om alles vlot en veilig te laten verlopen nemen we de volgende maatregelen:

  • Postbus bpost, paaltjes, verkeersborden,… die in de werfzone in de weg staan, worden tijdelijk verwijderd.
  • Om fietsers ruimte te geven, geldt er een volledig parkeerverbod in de Ieperstraat.
  • De leerlingen van de school Sint-Jozef, Petrus en Paulus (SJO), kunnen de school enkel bereiken via de Ieperstraat.
  • Aan de kant van de school bakenen we een zone af met hekken. Dat is vanaf de Alfons Pieterslaan tot aan de ingang. Zo verminderen we conflicten tussen werf- en autoverkeer.
  • Het éénrichtingsverkeer blijft behouden in de richting van de Alfons Pieterslaan.
  • Garages blijven steeds bereikbaar.
  • Wanneer de betonneringswerken starten kan de straat tijdens de werktijden tijdelijk worden afgesloten. Wanneer deze werken precies zullen plaatsvinden, delen we u op tijd mee. 

Planning van de werken

3 april 2023 
Start inrichten werf en start van de renovatiewerken.

4 april 2023
De Leon Spilliaertstraat, tussen de Alfons Pieterslaan en de Euphrosina Beernaertstraat, wordt afgesloten voor alle verkeer. Die dag wordt een telescopische kraan geplaatst. De kraan installeert klascontainers op de binnenplaats van Freinetschool De Zonnebloem.

1 augustus 2024    
Einde werken
 
Deze planning kunnen we volgen als de werken vlot verlopen en bij gunstige weersomstandigheden.  Mocht de planning wijzigen, dan brengen we u hiervan op de hoogte.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Meer info bij de dienst Beheer, Ontwerp en Inrichting Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 08 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op vrijdag 31 maart 2023 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.