Residentiële hulpverlening alcohol en drugs

CRISISCENTRA

Crisiscentra vangen patiënten op in crisissituaties, met de bedoeling hen tot rust te brengen en zorgvuldig te inventariseren welke verwijzing er eventueel nodig is.

 • EENHEID PSYCHIATRISCHE SPOEDINTERVENTIE EPSI – CRISISEENHEID MIDDELEN CrEM Brugge: psychiatrische spoeddienst voor gebruikers van legale en illegale middelen (vanaf 16 jaar). De dienst biedt 24/24 kortdurende crisisopvang en oriëntatie naar gepaste vervolgzorg.
 • DETOX EN ORIENTATIECENTRUM Wondelgem: motivatie- en veranderingsgerichte crisiswerking voor gebruikers van illegale middelen (vanaf 17 jaar). Het programma duurt maximaal 6 weken.
 • KOMPAS VZW – CRISIS Kortrijk: crisisprogramma met 4 fases voor minder- en meerderjarigen met een illegale middelenproblematiek (eventueel in combinatie met alcohol en/of medicatie). 24/24 bereikbaar. Het programma duurt idealiter 6 weken.

PAAZ PSYCHIATRISCHE AFDELING ALGEMEEN ZIEKENHUIS

Een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis biedt residentiële psychiatrische hulpverlening. Een patiënt/cliënt verblijft er dus meestal dag en nacht. Een PAAZ is meestal gericht op kortere opnames.

 • AZ DAMIAAN – PSYCHIATRIE Oostende: crisisbehandeling, stabilisatie van de problematiek en herstel van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren voor legale en illegale middelengebruikers (minimum 16 jaar). Individuele behandeling en groepstherapie.
 • AZ SINT-JAN CAMPUS HENRI SERRUYS - PSYCHIATRIE Oostende: individuele behandeling en groepstherapie voor personen met een legale middelenproblematiek. Personen met een illegale middelenthematiek kunnen er terecht voor crisisopvang. Minimale leeftijd: 17 jaar.
 • AZ SINT-JAN POLIKLINISCH ONTWENNINGSCENTRUM (POC) Brugge: psychotherapeutische begeleiding voor minder- en meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek.

PZ/PC PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS/CENTRUM

Een psychiatrisch ziekenhuis biedt residentiële psychiatrische hulpverlening. Je verblijft er dus dag en nacht. Sommige ziekenhuizen hebben een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren. In tegenstelling tot de PAAZ kan je hier terecht voor langere opnames.

 • PZ ONZE-LIEVE-VROUW Brugge: gefaseerd behandelprogramma voor meerderjarigen met een legale middelenproblematiek. Het programma duurt ongeveer 4 maanden met een jaar nazorg.
 • PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM RUSTENBURG Brugge: psychotherapie voor meerderjarigen met psychische problemen, al dan niet met een legale en/of illegale middelenproblematiek. Doorgaans verblijven patiënten hier 3 tot 6 maanden.
 • PC SINT-AMANDUS – DE OEVER Beernem: open en gesloten afdelingen voor meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek. Er is een specifieke afdeling voor alcoholverslaving en Korsakov-patiënten.
 • PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS FRAPELLO Oosterzele en Zottegem: gespecialiseerde ontwenningszorg voor meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek. 
 • PC GENT-SLEIDINGE DUBBELDIAGNOSE  Sleidinge-Evergem: specifieke afdeling voor meerderjarigen met een dubbeldiagnoseproblematiek met een geïntegreerd aanbod van diagnosestelling, crisisopvang, residentiële en ambulante behandeling, beschut wonen en case-management. Zowel personen met een legale en/of illegale middelenproblematiek kunnen hier terecht. Ook aandacht voor de context van de patiënt.
 • PZ HEILIGE FAMILIE DE VLONDER Kortrijk: opnamedienst voor meerderjarigen met een legale middelenproblematiek. Ook opvang en begeleiding voor Kinderen van Ouders met een Psychiatrische of AfhankelijkheidsProblematiek (KOPP en KOAP)
 • PZ HEILIG HART Ieper: behandeling van meerderjarigen met een verslaving aan legale middelen. Behandeling van personen met een illegale drugproblematiek kan enkel kortdurend met het oog op verwijzing naar daartoe gespecialiseerde centra. Patiënten kunnen hier 24/24 terecht en verblijven hier minimaal 5 weken.
 • PC SINT-JAN BAPTIST – EENHEID VITA Zelzate: gefaseerde behandeling voor meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek (ook combigebruik). Duur van het programma is 6 maand tot meer dan een jaar.
 • KARUS – KASTEELPLUS Sint-Denijs-Westrem: verschillende afdelingen voor minder- en meerderjarigen met een afhankelijkheidsproblematiek, namelijk (1) een drugunit voor jongeren tussen 15 en 25 jaar met drugproblemen, (2) een crisisopnamedient en (3) een behandelprogramma rond alcohol en/of medicatie met groepstherapie in opname.
 • PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM RUSTENBURG Brugge: psychotherapie voor meerderjarigen met psychische problemen. Ook medicamenteuze ondersteuning. Het programma duurt 3 tot 6 maanden.
 • KLINIEK SINT-JOZEF – CENTRUM PSYCHIATRIE EN PSYCHOTHERAPIE Pittem: 2-fasisch ontwenningsprogramma van minimaal 3 weken met een nazorgprogramma van 2 jaar. De dienst is 24/24 bereikbaar en richt zich tot meerderjarigen (tot 60 jaar) met een afhankelijk aan alcohol, medicatie, cannabos en nicotine.

KORTDUREND PROGRAMMA

THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP

Een Therapeutische gemeenschap (TG) is een langdurig residentieel behandelmodel voor personen met bijvoorbeeld een middelenproblematiek. Binnen de TG’s wordt de werking van de groep als cruciaal beschouwd voor de behandeling. De bewoners verblijven er voltijds en vrijwillig gedurende een langere periode.

 • DE SLEUTEL – THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP TGM Merelbeke: therapeutische gemeenschap voor personen vanaf 17 jaar, met een legale of illegale middelenproblematiek, die reeds de fysieke ontwenning achter de rug hebben. Het programma bestaat uit een startmodule (1 maand), een module rond inzicht en oriëntering (9 maand), zelfstandig wonen in een tussenhuis (9 maand) en alleen wonen met coaching (6 maand).
 • DE SLEUTEL – DUBBELDIAGNOSE TGG Gent: Langdurig motivatie- en groepsprogramma voor mannelijke meerderjarigen met een illegale middelenproblematiek én een psychiatrische aandoening. Het programma bestaat uit 4 fasen, van telkens 4 tot 6 maanden.
 • KOMPAS VZW – DE KIER Kortrijk: residentiële opname van minder- en meerderjarige met een illegale middelenthematiek (en eventueel een medicatieproblematiek). Er ios nabegeleiding voorzien voor ongeveer 6 maand na het beëindigen van het programma.
 • DE KIEM Gavere: residentiële opname voor adolescenten en volwassenen met een alcohol-, medicatie- of illegale middelenproblematiek, bestaande uit een onthaalafdeling (4 tot 8 weken), een therapeutische gemeenschap (9 tot 10 maanden) en een halfweghuis (6 tot 8 weken). Daarna mogelijkheid tot ambulante halfwefbegeleiding voor 6 maanden. De context wordt meegenomen in de begeleiding. Een interessante deelwerking van de Kiem is TIPI Gavere: woonhuis met 4 studio’s voor zwangere vrouwen of alleenstaande ouders met een illegale middelenproblematiek. Overdag wordt het programma van TG De Kiem gevolgd.
 • ADIC – OP+ Antwerpen: ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders met kinderen, waarbij de ouders samen met zijn/haar kind wordt opgenomen. Het programma duurt gemiddeld 8 tot 10 weken. In Adic vzw zijn er ook zorg-, behandeling- en ontwenningsprogramma’s voor volwassenen met een afhankelijkheidsproblematiek.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.