Haven krijgt vergunning voor restauratie Entrepotgebouw

Het stapelhuis Entrepot langs de Oostkaai wordt binnenkort volledig gerestaureerd door Haven Oostende. Het gebouw is een belangrijk stuk maritiem erfgoed voor de stad en zal na de restauratiewerken een architecturaal meesterwerk worden dat symbool staat voor de dynamiek van de Oostendse haven.

Het stapelhuis Entrepot, gelegen langs de Oostkaai van het Vlotdok werd in 1908 opgetrokken in monumentale neoclassicistische bouwstijl. In 1981 werden de gevels als monument beschermd. Volgens het beheersplan is het gebouw bestemd voor industriële en logistieke gebouwen, gebonden aan de zeehaven. Dit historisch gebouw is eigendom van Haven Oostende, maar staat intussen al veel jaren leeg en is daardoor dringend aan restauratie toe.

Restauratieproject als symbool voor de dynamiek van de haven

Het nieuwe havenbestuur besliste in 2019 om het Entrepotgebouw te restaureren en het een economisch verantwoorde bestemming te geven. In nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed ontwikkelde het havenbestuur samen met toparchitecten LMS Vermeersch een doordacht plan waarin toekomst, heden en verleden samen komen. Het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Oostende keurde op vrijdag 18 december de vergunning voor deze restauratieplannen goed.

Het is in ieders belang dat ons patrimonium respectvol én maatschappelijk verantwoord beheerd wordt. De maritieme invulling van dit gebouw zal gans de site op en rond het Vlotdok opwaarderen. Dit past in de nieuwe dynamiek van Haven Oostende.

Architecturaal meesterwerk

De gevels worden volledig gerestaureerd en de binnenruimte wordt ingevuld als moderne kantoorruimte voor maritieme en havengebonden activiteiten. Er zijn vijf verdiepingen voorzien. De kers op de taart is de expressieve optopping: een extra bouwlaag die het monument versterkt en opwaardeert tot een architecturaal meesterwerk.

Het stapelhuis Entrepot vormt één geheel met het naastliggend Douanegebouw. Haven Oostende, sinds begin dit jaar ook eigenaar van het Douanegebouw sinds, is intussen gestart met grote herstellingswerken aan dit pand.  

Maritiem erfgoed koesteren

De goedkeuring van dit dossier is een mijlpaal voor onze stad. De herwaardering van dit stuk erfgoed bewijst dat Stad Oostende haar maritiem verleden koestert én klaar is voor de toekomst. Onze stad krijgt er een nieuw architecturaal oriëntatiepunt bij.

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende:

Het opwaarderen van het patrimonium, deels bestaande uit erfgoed, zal de economische activiteit van de Haven ten goede komen. De extra bouwlaag maakt van het geheel een iconische landmark. De 3115 m² ruimte die gecreëerd wordt, maakt het haalbaar om het gebouw economisch rendabel te exploiteren. Zo kunnen onze maritieme nichemarkten zich verder ontwikkelen.

Gepubliceerd op dinsdag 22 december 2020 11.45 u.