Richtlijnen sportkampen 2022

De sportkampen staan voor de deur! 

We vragen om rekening te houden met onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen kunnen wijzigen naargelang de coronamaatregelen die opgelegd worden door de hogere overheid.

1. ALGEMENE RICHTLIJNEN

 • Deelnemers zorgen voor hun persoonlijke handhygiëne. Handen worden gewassen of gedesinfecteerd:
  • voor en na een maaltijd;
  • voor en na een toiletbezoek;
 • Ouders voorzien een goede nachtrust voor het kind. Dit om uitputting te vermijden.

2. SPECIFIEKE RICHTLIJNEN COVID-19

 • Ouders sturen geen kinderen naar het sportkamp die ziek zijn of de voorbije 7 dagen symptomen van COVID-19 vertoonden.
 • Deelnemers die een besmette persoon in de thuisbubbel hebben (ouder, broer, zus,…) kunnen niet verder deelnemen aan het sportkamp.
 • Ouders worden opgebeld indien er tijdens het sportkamp bij de deelnemer zich symptomen van ziekte voordoen. Het kind wordt in een afzonderlijke ruimte in quarantaine geplaatst. De ouders komen het kind ophalen.

3. RICHTLIJNEN OUDERS

 • Ouders zetten en halen hun kinderen af op een vooraf meegedeelde verzamelplaats.
 • Ouders en toeschouwers worden niet toegelaten in de overdekte sportinfrastructuur.

4. MEE TE BRENGEN

 • Deelnemers brengen hun eigen papieren zakdoeken mee.
 • Deelnemers brengen een eigen gemarkeerde drinkfles met ongesuikerde drank mee.

5. VERPLICHT VOOR AANVANG SPORTKAMP TE BEZORGEN DOCUMENTEN

 • Een kind kan pas deelnemen aan het sportkamp als het dossier volledig is. Ouders die dit nog niet hebben gedaan, kunnen dit in orde brengen via de link hieronder naar het e-formulier. 

Gegevens sportkampen